Bonaire

Overheid en lokale organisaties bundelen krachten

Overheid en lokale organisaties bundelen krachten

Het openbaar lichaam Bonaire en lokale organisaties werken samen aan projecten gericht op verbeteren van de leefomgeving en de natuur. De organisaties hebben besloten om de communicatie over de projecten te bundelen onder het logo ‘Nos ta biba di naturalesa’. Het vijfjarig bestaan van de Bonaire Clean Up Day vormt een goede gelegenheid om de samenwerking onder de aandacht van het publiek te brengen.

Projecten

1200

De projecten en de communicatie hebben als doel de leefomgeving en de natuur op ons eiland te verbeteren. Onze economie is voor een groot deel gebaseerd op toerisme en daarmee zijn we sterk afhankelijk van de leefomgeving en de natuur. 

Het Rijk financiert de meeste projecten. De projecten richten zich op het herstel van de traditionele kunukugebieden en de land- en tuinbouw,  het herbebossen van natuurgebieden, het beheren van de populaties  wilde varkens, het herstellen van de natuurwaarden van Lac en het zuidelijke deel van het eiland, het restaureren van snelgroeiende koraalsoorten, het nomineren van het onderwaterpark voor de wereld erfgoedlijst, het bestrijden van erosie, het herstellen van dammen en waterputten, het uitbreiden van het rioleringsgebied In Belnem en Hato, het instellen van een natuurpark van grotten en karsten en het verbeteren van het afvalbeheer.

De organisaties die de projecten uitvoeren zijn: openbaar lichaam Bonaire in samenwerking met Selibon N.V., Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V., STINAPA Bonaire, Sea Turtle Conservation Bonaire, Echo, Coral Restoration Foundation Bonaire, Wolfs Company, Wayaká Advies, Wild Conscience  en Bonaire Agri & Aqua Business. 

Communicatiecampagne

Rocargo

“Nos ta biba di naturalesa” (We leven van de natuur) is de rode draad in alle communicatie over de leefomgeving en de natuur op Bonaire. Het logo is nu al zichtbaar op televisie, de website www.bibadinaturalesa.com en de Facebookpagina ‘Nos ta biba di naturalesa’.

Het logo is eerder gebruikt door de overheid en andere organisaties en krijgt nu een nieuwe impuls. De symbolen in het logo: de zon, flamingo, vis en cactus verbeelden de vier elementen: vuur, lucht, water en aarde. Centraal staat de mens. De mens is afhankelijk van de natuur. Maar de mens heeft ook invloed op de natuur. Nos ta biba di naturalesa; laten we met elkaar zuinig zijn op onze leefomgeving.

Meer informatie: www.bibadinaturalesa.com | Facebook @NTBDN

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo