Bonaire

Partners verklaren samen te gaan werken aan Veiligheidsbeeld 2017

Woensdag 16 augustus 2017 is in Kralendijk (Bonaire) een verklaring ondertekend waarin het Openbaar Ministerie (OM), Koninklijke Marechaussee (KMar), Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) en Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) zich hebben verbonden om samen te gaan werken aan een Veiligheidsbeeld BES 2017. Deze partijen vormen de Stuurgroep die de totstandkoming gaat begeleiden.

Het Veiligheidsbeeld BES 2017 wordt in opdracht van de Procureur-Generaal (PG) van Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba opgesteld en moet een rapport worden waarin wordt beschreven welke bedreigingen, en in het bijzonder welke criminele bedreigingen er zichtbaar zijn voor de veiligheid op de eilanden. De opdracht is gegeven aan de Koninklijke Marechaussee en die dienst wordt bijgestaan door onderzoekers afkomstig van het Openbaar Lichaam Bonaire en uit de wetenschap. Het onderzoek bestrijkt alle drie de BES-eilanden.

Het Veiligheidsbeeld BES 2017 zal een beeld gaan geven van omvang en ernst van criminaliteit, waarbij de nadruk echter zal liggen op een beschrijving van de omstandigheden die tot criminaliteit leiden. De onderzoekers gaan op zoek naar oorzaken die liggen in bijvoorbeeld overheidsbeleid of bestaande regelgeving die misstanden in de hand werkt. Verder wordt onderzocht hoe sectoren waarbinnen criminaliteit voorkomt functioneren en of er factoren zijn die de criminaliteit stimuleren. Daarmee wordt het Veiligheidsbeeld BES 2017 een rapport dat gebruikt kan worden om met de verschillende overheden maar ook bijvoorbeeld met private marktpartijen plannen te maken om de kwetsbaarheid voor criminaliteit van de samenlevingen op de drie eilanden te verkleinen. Zoals het OM in de toekomstplannen nastreeft.

Het Veiligheidsbeeld is voorheen vooral door en voor justitiële partners opgesteld. Dat het Openbaar Lichaam in de Stuurgroep vertegenwoordigd is en een actieve rol in het onderzoek heeft is een weerslag van het feit dat de Openbare Lichamen en andere bestuurlijke partners een actieve rol hebben in de totstandkoming en straks het gebruik van de resultaten.

Foto:
De verklaring is woensdag getekend door PG Guus Schram, Hoofdofficier Henry Hambeukers, waarnemend hoofd van de Koninklijke Marechaussee in de regio Joep Henst, de Gezaghebber van Bonaire Edison Rijna en de korpschef KPCN Jose Rosales.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo