Politiek & Bestuur

Politieke chaos Bonaire nu compleet: 2 rivaliserende coalities in één BC

PDB Leider Clark Abraham is kritisch over het financiële beleid van het BC. Foto: Archif BES-Reporter.
Clark Abraham

Clark Abraham is, net als Nina den Heyer, nog steeds gedeputeerde, naast de gedeputeerde van de nieuwe coalitie: UPB-leider James Kroon. Foto: BES-Reporter.

Door Harald Linkels

1200

Kralendijk- De politieke chaos op het eiland is compleet, nu het Bestuurscollege sinds de vergadering van heden (dinsdag 15 augustus), bestaat uit 2 gedeputeerden van de oude coalitie en 1 gedeputeerde (James Kroon), namens de nieuwe coalitie.

De oude coalitie bestaande uit de MPB, de fractie Raphaela en de fractie Michael Pieters had geen meerderheid meer in de eilandsraad nadat de immer wispelturige Jeanoushka Rapaela haar steun aan de zittende coalitie introk. Dit omdat zij, naar eigen zeggen, zich niet kon verenigen met de plannen om het bureau eilandssecretaris door te lichten en de eilandssecretaris gedurende de loop van dat onderzoek naar huis te sturen.

Afgelopen vrijdag diende gedeputeerde Rolanda Hellburg-Makaai, indertijd voorgedragen door de fractie Raphaela, haar ontslag met onmiddelijke ingang in. De gedeputeerde vond dat zij niet langer steun genoot nu Raphaela zich weer bij de oude partij UPB zou voegen en, in het verlengde daarvan, een nieuwe gedeputeerde uit UPB-gelederen voor zou dragen.

Vanavond dreigde een meerderheid binnen de eilandsraad, gevormd door de UPB, fractie Raphaela, fractie Bernabela en de fractie Beukenboom/Janga de gedeputeerden Abraham en Den Heyer naar huis te sturen. Beiden hielden de eer aan zichzelf en dienden zelf hun ontslag in. Conform Artikel 55 van de Wolbes, mogen zij echter nog 30 dagen blijven zitten, of totdat de eilandsraad nieuwe gedeputeerden benoemt.

De situatie werd niet geholpen door het feit dat de nieuwe coalitie blijkbaar (nog) niet voldoende kandidaten had om voor te dragen als gedeputeerde in het nieuwe BC. Zo onstond de situatie dat James Kroon als enige nieuwe gedeputeerde werd benoemd, naast de nog zittende gedeputeerden Abraham en Den Heyer. Kroon neemt in het BC de plek van Hellburg-Makaai in.

Dit betekent dat het BC nu bestaat uit 2 gedeputeerden van de oude coalitie, en 1 gedeputeerde van de nieuwe coalitie. Hoordrolspelers in het politieke drama van heden, konden vanavond aan Bonaire.Nu nog niet vertellen hoe deze situatie verder uit zal pakken.

Aanhoudende -doch nog niet bevestigde berichten- suggereren dat vandaag ook de inmiddels omstreden eilandssecretaris Nereida Gonzales, alsnog voor een periode van 3 maanden is geschorst. Hiermee is in feite nu ook de ambtelijke top van de organisatie onthoofd. Gonzales is namelijk de hoogste manager binnen het ambtelijk apparaat en verantwoordelijk voor de aansturing van de 4 sectordirecteuren in het ambtelijk apparaat, waarvan er overigens maar 2 in functie zijn.

Hoewel tegenstanders van het BC bestaande uit Abraham, Den Heyer en Hellburg-Makaai politieke motieven zagen als reden voor de stappen tegen de eilandssecretaris, lijkt er inmiddels sprake van een toch breder gedragen maatregel. Dit blijkt o.a. uit het feit dat Rijksvertegenwoordiger Gilbert Isabella zijn goedkeuring gaf aan de voorgenomen schorsing. Bonaire.Nu begrijpt dat de Gezaghebber het mandaat heeft ontvangen om de zaak en met name het genoemde onderzoek, in goede banen te leiden.

Deel dit artikel