Nieuws uit Nederland

Afscheid Plasterk: zowel vooruitgang als nog vele uitdagingen

Minister Plasterk zei vanochtend zowel tevredenheid te voelen als nog veel uitdagingen te zien.
Plasterk in eilandsraad

Minister Plasterk zei vanochtend zowel tevredenheid te voelen als nog veel uitdagingen te zien.

Door Harald Linkels

Kralendijk- Tijdens het afscheidsbezoek aan Bonaire zei Minister Ronald Plasterk enerzijds tevredenheid te voelen en anderzijds ook nog veel uitdagingen te zien. Voor een groot deel was het de heraling van een bekend geluid. Zo wees de minister op de geboekte vooruitgang als het gaat om zorg en onderwijs en de introductie van de kinderbijslag. Toch gaf ook hij toe dat op andere terreinen sprake was van minder voortuitgang dan gehoopt.

Toch toonde Plasterk zich ook kritisch en kaatste de bal voor een belangrijk deel terug bij de lokale politiek. De bewindsman wees op het feit dat met de politieke instabiliteit op het eiland, ook lokaal te weinig voortgang wordt geboekt op belangrijke dossiers. De minister vond een onderling gebrek aan vertrouwen fnuikend voor de voortvarendheid waarmee het eiland zaken aanpakt.

De minister gaf ook aan dat dingen soms anders lopen door keuzes die door de lokale politiek worden gemaakt; iets dat voor de burgers niet altijd duidelijk is. Zo gaf Plasterk aan dat 9 miljoen die beschikbaar waren voor een investering in infrastructuur door keuzes van de lokale overheid niet worden geinvesteerd in het wegennet, doch in een opknapbeurt voor de haven. De bewindsman gaf ook aan goed op de hoogte te zijn van de problemen rondom de luchtverbinding en verzekerde de aanwezige pers dat dit dossier de volle aandacht had van de regering in Den Haag.

Minister Plasterk zei van gedeputeerde Nina den Heyer een lijstje in ontvangst te hebben genomen met belangrijk aandachtspunten. Toch zei de minister, door de deminissionaire status van het kabinet, niet veel concrete toezeggingen te kunnen doen.

Tijdens de aanwezigheid van Plasterk in de zaal van de eilandsraad, verzamelden zich buiten zo’n 100 mensen op het Wilhelminaplein, die protesteerden tegen enerzijds de manier waarop Nederland met het eiland omspringt en anderzijds de lokale politieke situatie. De minister ging, tot teleurstelling van velen, het gesprek met de protesterende burgers niet aan, doch hoorde wel kort Nos ke Boneiru Bek (NKBB) voorzitter Finies en Norin Willem van de Union di Sindikatonan Boneriano (USIBO) aan.

Hoewel zich verschillende burgers voor de Pasangrahan verzamelden met leuzen en spandoeken, was van een massaal protest geen sprake.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo