Bonaire

Boek over geschiedenis van het onderwijs op Curacao

Kralendijk, ‘Onderwijs en Meer’ is de titel van het boek dat de voorzitter van de Stichting Curacao Academy, dhr Rudy Naaldijk, heeft overhandigd aan het hoofd van de Openbare Bibliotheek, mw Deta Delanoy.

Het gaat om een herdenkingsuitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de stichting. Om dit te bereiken hebben verschillende professionals op onderwijsgebied en op andere terreinen hun bijdrage geleverd door artikelen te schrijven voor het herdenkingsboek. Dhr Henry Toré heeft ook bijgedragen aan de totstandkoming van het boek met een artikel over het onderwijs op Bonaire, in het bijzonder over hoe deze zich heeft ontwikkeld na 10-10-10.

Toré vertelde dat men op Curacao heel benieuwd is naar de veranderingen die gekomen zijn en wat de resultaten daarvan zijn. De titel van het artikel is ‘Onderwijs op Bonaire na 10.10.10’.

Tot slot heeft mw Deta Delanoy de heren Naaldijk en Toré bedankt voor de nieuwe aanwinst in de collectie van de bibliotheek. 

Deel dit artikelRocargo

Rocargo

Rocargo