Bonaire

Abraham en Den Heyer: Olifant in porseleinkast aanpakken

Na een chaotische eilandsraadvergadering wordt het BC nu gevormd door 2 gedeputeerden van de oude coalitie en 1 namens de nieuwe. Foto: BONFM.
Clark en Nina tijdens interview BONFM 8 aug 2017

Gedeputeerden Abraham en Den Heyer gaven bij BONFM een uitgebreid interview over de uitdagingen waar het Bestuurscollege mee te maken heeft. Ondanks de uitdagingen is de beide gedeputeerden het lachen nog niet vergaan. Foto: BONFM.

Door Harald Linkels

Kralendijk- Gedeputeerden Clark Abraham en Nina den Heyer gaven gisteren een uitgebreid interview op de zender BONFM. Tijdens het gesprek met interviewer Boeboei Cicilia legden de gedeputeerden uit waar zij als college zoal tegen aanlopen.

Het gesprek begon met een uitstapje naar het privéleven van beide gedeputeerden, die in het privédomein de achterliggende periode werden geconfronteerde met de nodige problemen. Beiden zagen die problemen niet als helemaal losstaand van de politieke sfeer op het eiland. “De sfeer is er de laatste tijd toch wel een van dat als men je politiek niet kan pakken, men je aanvalt op aangelegenheden in de privésfeer”, aldus Nina den Heyer. Gedeputeerde Clark Abraham was het, net als op vele andere punten, roerend eens met zijn collega. De sfeer binnen het college dat naast Abraham en Den Heyer bestaat uit Rolande Hellburg-Makaai lijkt in elk geval uitzonderlijk goed.

De gedeputeerden gingen vrij diep in op de problemen rondom de positie van de eilandssecretaris. Beide gedeputeerden ontkenden dat het ging om een persoonlijk vete met de persoon (Nerry Gonazales, die deze functie al meer dan 20 jaar vervult, redactie) van de eilandssecretaris.

“Degenen die zeggen dat ze het niet eens zijn met de actie van dit BC om kritisch naar het functioneren van het bureau Eilandssecretaris kijken, zijn toch wel een beetje bezig om de olifant in de proseleinkast willens en wetens te negeren”, aldus beide gedeputeerden. Zo wees Den Heyer op een kritisch rapport dat enkele jaren geleden al door oud-gedeputeerde Jona Chirino werd opgesteld over het functioneren van het bureau. Daarnaast gaf ook het ingeschakelde KMPG aan dat bepaalde zaken beter kunnen en moeten.

“Iedereen weet waar het hier over gaat, iedereen weet wat er speelt. Stukken raken zoeken, rechtsgeldig genomen besluiten binnen het BC worden niet uitgevoerd. Wij weten niet precies waar het probleem zit, maar er is wel een probleem”, zei Gedeputeerde Clark Abraham. Overigens benadrukte Abraham dat er, zo de persoon van de Eilandssecretaris al wordt geschorst, sprake is van een ordemaatregel en niet van een strafmaatregel.

“Wij willen gewoon dat er onderzoek wordt gedaan naar hoe dit bureau functioneert en wat er niet goed loopt en hoe dit beter kan”, aldus Abraham.

Als voorbeeld hoe de politiek soms een draai kan maken, gaf Abraham aan dat er vooraf ook gesproken was met de fractie van Jeanoushka Rapahela die zei het helemaal eens te zijn met de stap van het BC. “Ze zat er op donderdag bij en was het helemaal eens met onze aanpak, en na het weekeinde stuurt zij een brief dat zij haar steun aan het BC onttrekt wegens de manier waarop er met de eilandsecretaris wordt omgesprongen”, aldus Abraham, die duidelijk niet erg gescharmeerd was van de draai door de fractie van Nuna Rapahaela, die nu al voor de vierde keer een zitten BC naar huis stuurt.

Beide gedeputeerden lieten weten dat zij, zolang het BC er nog zit, er vol voor te zullen gaan. “Er bestaat niet zoiets als een demissionair bestuurscollege. Wij hebben deze coalitie gevormd om bepaalde dingen aan te pakken. Dat gaat dan om het functioneren van het apparaat en de service die de burger krijgt”, aldus de beide gedeputeerden die zeiden gemotiveerd bezig te blijven.

Deel dit artikel