Politiek & Bestuur

Coalitie-in-wording wil ‘bewaking’ gezaghebber

Robby Beukenboom en Marurgia Janga zijn mede-ondertekenaars van de brief. Foto: BES-Reporter

PDB-raadsleden Robby Beukenboom en Marurgia Janga zijn mede-ondertekenaars van de brief. Foto: BES-Reporter

Door Harald Linkels

Kralendijk- In een brief die is ondertekend door wat in de wandelgangen de nieuwe coalitie wordt genoemd, wordt gezaghebber Edison Rijna opgeroepen extra toezicht uit te oefenen op de besluiten van het nog zittende Bestuurscollege.

Volgens PDB-leden Robbie Beukenboom en Marugia Janga, UPB-leider James Kroon en de onafhankelijke raadsleden Esther Bernabela en Jeanoushka Raphaela heeft het huidige college nu een demissionaire status. Volgens de ondertekenaars van de brief moet het zittende college daarom slechts lopende zaken afhandelen en zeker geen nieuw beleid initiëren.

Volgens de betrokken eilandsraadsleden moet de gezaghebber optreden als “bewaker van de bestuurlijke integriteit en deugdelijkheid van bestuur”, zulks tot een nieuwe bestuurscoalitie is gevormd en een door haar voorgedragen BC is aangesteld.

“Wij rekenen er op dat u het niet toe zal laten dat der door deze scheidende leden van het bestuurscollege, verdere ernstige schade wordt toegebracht aan de financieel economisch en sociale situatie van het openbaar lichaam Bonaire”, aldus de brief van de 5 eilandsraadslden.

Deel dit artikel