Bonaire

Aanpak binnenbrengen van contrabande binnen JICN

Door Rijksdienst Caribisch Nederland

In de media is er de afgelopen dagen aandacht geweest voor de vondst van contrabande in de vorm van een hoeveelheid telefoons en drugs. Het proberen binnen te brengen van contrabande in een inrichting is van oudsher en blijft ondanks vele inspanningen een soort van zoektocht van gedetineerden om spullen die men in een gevangenis niet mag hebben toch probeert binnen te krijgen. Ons werk kent een groot aantal veiligheidsprocedures zowel voor het gebouw, de gedetineerden en het personeel en deze procedures worden strikt opgevolgd. Er is continu aandacht voor de veiligheid, controle op de veiligheid en met regelmaat zijn er extra controles (ook op personeel), dit alles om de instelling zo veilig mogelijk te houden.

Ondanks onze intensieve inspanningen is er onlangs toch een hoeveelheid contrabande binnen gekomen. Nog steeds wordt er contrabande over de muur gegooid vanaf plekken waar men dat ongezien kan doen. Vaak zijn dat zware pakketten met een aantal telefoons en drugs en dan kunnen de aantallen oplopen. Er zijn maatregelen genomen in het verleden door een tweede net te plaatsen. Door sabotage van een celcontainer bleek het mogelijk dat gedetineerden toch in het bezit kwamen van de pakketten, dat is nu verholpen. De controle bij de toegang was al verscherpt voor bezoekers maar ook voor medewerkers. Iedere ondernomen actie is gericht op het zo veilig mogelijk houden van de omgeving voor gedetineerden en medewerkers. Soms is dat zichtbaar maar soms ook niet. We houden dergelijke informatie intern om onderzoeken te kunnen doen en de veiligheid te waarborgen. Wij zullen als inrichting dan ook niet daarover de publiciteit zoeken.

Directeur Wibo de Vries
Justitiële Inrichting Caribisch Nederland

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo