Bonaire

Groot animo voor subsidieregeling “Kansen voor alle kinderen” Caribisch Nederland

Álle kinderen moeten mee kunnen doen. Sociaal, met sport, cultuur en op school. Dit is het uitgangspunt van de op 2 mei 2017 gepubliceerde subsidieregeling “Kansen voor alle kinderen”. Het kabinet heeft hiervoor vanaf 2017 1 miljoen euro per jaar extra beschikbaar gesteld om álle kinderen in Bonaire, Saba en Sint Eustatius kansen te geven. Van 29 mei tot en met 12 juni  2017 was het eerste tijdvak geopend voor de subsidieregeling, in zowel Europees als Caribisch Nederland. De verdeling van de 1 miljoen euro voor Caribisch Nederland is als volgt bepaald: € 550.000 voor Bonaire, € 250.000 voor Sint Eustatius en  € 200.000 voor Saba. Ook in 2018, 2019, 2020 en 2021 is er 1 miljoen euro beschikbaar voor Caribisch Nederland. Subsidieaanvragen voor 2018 kunnen worden ingediend van 1 mei 2018 09.00 uur tot en met 15 mei 2018 17.00 uur. 

Gedurende het tijdvak zijn er voor de drie eilanden gezamenlijk 79 aanvragen ingediend met een totaalbedrag van ongeveer € 2.3 miljoen. Hiermee is het beschikbare budget op basis van de ingediende aanvragen ruim overschreden. De aanvragen zijn ingediend door onder meer het primair en voortgezet onderwijs, organisaties voor naschoolse opvang, kerkelijke organisaties, sportclubs, culturele organisaties, organisaties voor natuurbescherming, kinderopvang, jongerenorganisaties en Centrum voor Jeugd en Gezin.

Rocargo

Alle organisaties die een aanvraag hebben ingediend hebben inmiddels een ontvangstbevestiging ontvangen, of nader bericht over de ingediende aanvraag. Op dit moment worden de ingediende aanvragen inhoudelijk beoordeeld, waarna er aanvullende vragen worden gesteld aan de organisaties. De meeste organisaties hebben al een vragenbrief ontvangen. Een aantal aanvragen is direct afgewezen, omdat deze niet voldoen aan de evidente subsidievoorwaarden.  De verwachting is dat er eind juli kan worden gestart met het toekennen en afwijzen van subsidieaanvragen. Gezien de grote hoeveelheid ingediende aanvragen en het daarbij behorende bedrag kunnen niet alle aanvragen die voldoen aan de gestelde subsidievoorwaarden worden toegekend. De aanvragen die voldoen aan de regeling, worden aan de hand van volgorde van binnenkomst toegekend tot het subsidieplafond is bereikt. Alle daarop volgende aanvragen worden afgewezen.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo