Bonaire

Ondertekening intentieverklaring van het TOP Traineeship Bonaire

Donderdag vond een informatiebijeenkomst voor de werkgevers van het TOP Traineeship Bonaire plaats. Het TOP Traineeship Bonaire is een samenwerking tussen werkgevers op Bonaire, het openbaar lichaam Bonaire (OLB), Bonaire Holding Maatschappij (BHM), TCB, Fundashon Mariadal, BIA, Bonlab, MHC, Selibon, en het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties. Op de informatiebijeenkomst waren alle werkgevers van het TOP Traineeship Bonaire vertegenwoordigd om meer informatie te verkrijgen over het traject. Vervolgens hebben alle betrokken partijen de intentieverklaring ondertekend waaronder de Gezaghebber van het OLB, Edison Rijna, om gezamenlijk hier een succesvol project van te maken. Tot slot werd de avond afgesloten met een netwerkborrel.

De bovenstaande betrokken partijen van het TOP Traineeship Bonaire hebben samen als doel om young professionals met Caribische roots in Nederland terug te krijgen naar Bonaire door het aanbieden van een werk- en leertraject. Het gaat om een tweejarig traineeship met intensieve begeleiding en de mogelijkheid om op diverse plekken binnen een organisatie werkervaring op te doen. De intentie is om op 8 september aanstaande te starten met een eerste groep trainees die de aankomende twee weken uit de selectiegesprekken naar voren komen als match met een van de werkgever.

Het TOP Traineeship Bonaire is onderdeel van het Talent Ontwikkel Programma Bonaire (TOP Bonaire), een trainingstraject voor ambtenaren van het openbaar lichaam Bonaire (OLB), de overheidsstichtingen- en bedrijven en de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). TOP Bonaire is een initiatief van de directie Koninkrijksrelaties van het ministerie van BZK, in nauwe samenwerking met het OLB en RCN. De eerste jaargang van TOP Bonaire met 12 deelnemers is in november van start gegaan en loopt tot en met juni dit jaar. Gelet op de belangstelling en het succes van TOP Bonaire zal in september een tweede editie van TOP Bonaire starten. De aanmelding hiervoor is reeds geopend. Voor meer informatie over TOP Bonaire of over andere projecten gericht op bestuurlijke ontwikkeling, kunt u kijken op www.caribop.com

Deel dit artikel