Bonaire

Mensenhandel en Mensensmokkel effectief aangepakt in Caribisch Nederland

 

Door Openbaar Ministerie BES

Mensenhandel is een gruwelijk misdrijf. Het wordt vaak aangeduid als de moderne vorm van slavernij en is een schending van de mensenrechten. Mensenhandel is de uitbuiting/exploitatie van mannen, vrouwen en kinderen door ze onder dwang of door misleiding te laten werken. In de Caribische regio treffen we slachtoffers meestal aan in de prostitutie, de horeca, de bouw of in de huishoudelijke hulp.

Mensensmokkel is het illegaal over de grens heenbrengen van migranten. Vaak gaat dit gepaard met het smokkelen van drugs en vuurwapens. Smokkel kan het efficiëntst aangepakt worden door samenwerking tussen de diensten. Daarom slaan de ketenpartners van de werkgroep Mensenhandel en Mensensmokkel; Politie (opsporing en Bureau voor Slachtofferhulp), IND, Openbaar Ministerie, Koninklijke Marechaussee, Voogdijraad, het Openbaar Lichaam en Sociale Zaken en de handen ineen om een extra impuls te geven aan de gezamenlijke aanpak van menshandel. In de werkgroep is een Integraal Plan van Aanpak tegen mensenhandel opgesteld met hieraan gekoppeld het Convenant Themaregister Mensenhandel en Mensensmokkel en het Draaiboek Slachtoffers. Beide documenten zijn gisteren ondertekend door de betrokken partners.

Het doel van het Convenant Themaregister is om de preventie en de bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel effectief aan te pakken. Dit betekent dat signalen beter kunnen worden geregistreerd bij de politie. Meerdere meldingen kunnen uiteindelijk leiden tot een opsporingsonderzoek tegen een of meerdere verdachten. Het draaiboek is bedoeld om zo efficiënt en effectief mogelijk op te treden door de ketenpartners als er sprake is van een mogelijk slachtoffer.

Slachtoffers moeten zo snel mogelijk uit de uitbuitingssituatie worden gehaald, daders moeten zo snel mogelijk worden vervolgd. Maar uiteraard moeten we alles doen om de misdrijven te voorkomen. Daarom hebben alle eilanden en landen in het Koninkrijk (inclusief Caribisch Nederland) op verzoek van de ministers van Justitie een Integraal Plan van Aanpak gemaakt tegen mensenhandel. De werkgroep mensenhandel en mensensmokkel heeft door de jaren heen al veel gedaan. In het plan worden enkele nieuwe accenten gelegd. Het plan van aanpak bevat onder andere activiteiten op het terrein van voorlichting. Zo zal er meer voorlichting gegeven worden, bijvoorbeeld aan werkgevers en werknemers in de bouw en in de horeca.
Afgesproken is om met meerdere diensten samen vaker te gaan controleren. Het OLB gaat controleren op de naleving van de vergunningsvoorwaarden van bedrijven, de IND kijkt naar de verblijfspapieren en Sociale Zaken naar de arbeidsomstandigheden.

Vanuit de strafrechtelijke hoek gaat de focus liggen op het afpakken van crimineel vermogen. Winst is uiteindelijk de belangrijkste drijfveer van de handelaren en de smokkelaars.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo