Bonaire

Blauwe kaart afgeschaft – Hygiënisch werken belangrijk

Kralendijk – De gezondheidsverklaring (blauwe kaart) is afgeschaft. Tot nu toe was het voor iedereen die op de een of andere manier betrokken was bij de bereiding of verkoop van voedsel, verplicht een Gezondheidsverklaring (blauwe kaart) te hebben. Deze kaart moest men kunnen tonen aan de inspecteurs voedselveiligheid van de Directie Toezicht en Handhaving. De verklaring kon worden verkregen na een laboratoriumtest. Vanaf heden is het niet meer nodig om deze gezondheidsverklaring (blauwe kaart) aan te vragen. De reden voor de afschaffing is dat het Openbaar Lichaam Bonaire op een betere manier wil werken aan de voedselveiligheid.

Lopende aanvragen van de kaart worden afgewerkt. Nieuwe aanvragen zijn vanaf heden niet meer mogelijk.

Rocargo

Hygiënisch werken

Bij het werken met voedsel en dranken in de supermarkt of horeca is het belangrijk dat er hygiënisch wordt gewerkt.  Immers, als er iets mis gaat, kunnen grote groepen mensen ziek worden. Onder de clientèle kunnen zich mensen bevinden met een kwetsbare gezondheid die extra gevoelig zijn voor ziekmakende stoffen in het voedsel. Een verouderd of onhygiënisch product kan het bedrijf een slechte naam bezorgen.

Voor de bedrijfsleiders betekent dit: houd uw bedrijfsgebouwen schoon en netjes,  zorg voor goede koeling als dat vereist is, let op de houdbaarheidscodes en –data. Neem verouderde producten uit de handel.

Werk hygiënisch en geef uw personeel duidelijke instructies voor hun persoonlijke hygiëne en zorg voor hygiënische werkomstandigheden. Neem bij voorkeur medewerkers in dienst die al een cursus hebben gevolgd op het gebied van voedselveiligheid. Door zo te werken levert u kwaliteit. Uw klanten zullen dat zeker op prijs stellen!

De controle door de Inspecteurs van de Directie Toezicht en Handhaving van het Openbaar Lichaam Bonaire vindt plaats op alle terreinen waar de voedselveiligheid in het geding kan zijn.

In de nabije toekomst wordt nadere informatie gegeven over de aanpak van de  voedselveiligheid op Bonaire.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de Directie Toezicht & Handhaving, telefoon (00599) 7174800. 

Deel dit artikel