Bonaire

Herbert Domacassé nieuw lid Cft voor BES-Eilanden

Herbert Domacassé

Herbert Domacassé vervulde diverse functies binnen het bankwezen in Bonaire, Curaçao en Aruba. Hij was minister van Verkeer en Vervoer op de Nederlandse Antillen en gezaghebber van Bonaire. Foto: Cft

Door Harald Linkels

Rocargo

Kralendijk- Herbert F. Domacassé, voormalig gezaghebber van het Eilandgebied Bonaire, is in de Rijksministerraad van 23 juni jl. benoemd als lid van het College Financieel Toezicht (Cft) namens de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba per 1 juli 2017. Hij volgt hiermee de Hyden Gittens op, die onlangs op eigen verzoek ontslag heeft ingediend bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Domacassé vervulde diverse functies binnen het bankwezen in Bonaire, Curaçao en Aruba. Naast gezagheber was hij ook enige tijd minister van Verkeer en Vervoer op de Nederlandse Antillen. Momenteel heeft hij zitting in de Raad van Toezicht Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN)

Aan Gittens is volgens het Cft bij Koninklijk besluit eervol ontslag verleend. Gittens diende, vlak voor het aflopen van zijn benoemingstermijn van drie jaren, zelf ontslag in om een opdracht bij het Openbaar Lichaam St. Eustatius te kunnen accepteren. Daarmee voorkomt Gittens een mogelijke vermenging van functies tussen zijn rol als toezichthouder vanuit het Cft Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het adviseurschap vanuit zijn adviesbureau.

Voorzitter A.F.P. (Age) Bakker dankt de heer Gittens, mede namens de andere leden van het Cft voor de plezierige samenwerking. Bakker zegt verheugd te zijn over het feit dat Gittens zijn kennis en kunde onverminderd blijft inzetten voor Caribisch Nederland. De nieuwe voorzitter van het Cft, R.H.J.M. Gradus, zegt uit te kijken naar de samenwerking met de Domacassé.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo