Economie

Cft-voorzitter Bakker over Bonaire: “Meer prioriteit geven aan verbetering financieel beheer.”

Volgens Cft-voorzitter Age Bakker (midden), is op Bonaire meer aandacht nodig voor het financieel beheer. Foto: archief BES-Reporter.

Volgens Cft-voorzitter Age Bakker (midden), is op Bonaire meer aandacht nodig voor het financieel beheer. Foto: archief BES-Reporter.

Door Harald Linkels

Rocargo

Kralendijk – Het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) heeft tijdens zijn bezoek aan Bonaire op 20 juni het Bestuurscollege en de Eilandsraad geadviseerd om zich in te spannen voor een spoedige en volledige implementatie van de aanbevolen nieuwe processen en procedures ter verbetering van het financieel beheer. “Dit vraagt om aanhoudende bestuurlijke aandacht”, aldus Cft voorzitter Age Bakker. Tijdens het meest recente bezoek van het College is gesproken met de gezaghebber, het Bestuurscollege en de Eilandsraad.

Het Cft zegt verheugd te constateren dat sprake is van een voorspoedige economische ontwikkeling op Bonaire. De uitdaging is dat deze zich vertaalt in kwalitatief goede banen voor de bevolking en daarmee uitzicht biedt op een breed gedragen economisch toekomstperspectief. In dit verband heeft het Cft gewezen op het belang van bestuurlijke stabiliteit. “Dat is een absolute noodzaak voor vertrouwen van investeerders”, zegt het College.

Het Cft heeft bij de bestuurders nogmaals aandacht gevraagd voor de verbetering van het financieel beheer. “Het Cft constateert dat er weliswaar stappen zijn gezet om de bestaande procedures en processen door te lichten en aan te scherpen, maar bij de implementatie van de aanbevelingen uit de financieel beheerrapporten is nog te weinig voortgang te constateren”, aldus het Cft in een verklaring aan de pers.

Volgens Cft is de ambitie die Bonaire heeft uitgesproken om een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening 2017 te krijgen praktisch niet meer haalbaar, door onvoldoende grip op procedures en processen. Volgens het Cft kan het Openbaar Lichaam die ambitie bij de jaarrekening 2018 nog wel hebben, maar dan moet spoedig werk worden gemaakt van de aanbevelingen uit de financieel beheerrapporten.

Het Cft heeft het Bestuurscollege gewezen op de noodzaak om de maatregelen ter verbetering van het financieel beheer op korte termijn te implementeren en een aantal cruciale vacatures in te vullen. Het Bestuurscollege heeft de noodzaak hiervan erkend en ook toegezegd deze voor het einde van het jaar af te willen ronden.

Verder is met het Bestuurscollege gesproken over de eerste uitvoeringsrapportage 2017 (UR) en de twee begrotingswijzigingen (BW) die recent zijn voorgesteld. In de eerste BW waren de wijzigingen vooral technisch van aard. Bij de tweede BW heeft het Bestuurscollege een aantal beleidsvoorstellen gepresenteerd, waaronder investeringen in het infrastructuur en het promoten van Bonaire in het buitenland.

Ook is volgens het Cft een werkbezoek gebracht aan Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN). Het PCN ziet zich geconfronteerd met een ingewikkelde overgangsproblematiek als gevolg van een nieuw toezichtregime en een te lage dekkingsgraad.

Dit collegebezoek aan Bonaire stond naast het bespreken van de resultaten over het eerste kwartaal ook in het teken van het afscheid van de huidige voorzitter Age Bakker per 1 juli 2017 en de kennismaking met de aankomende voorzitter Raymond Gradus. De vertrekkende voorzitter kijkt terug op een succesvolle samenwerking met Bonaire.

Deel dit artikel