Bonaire

Aansluit- en heraansluittarieven Bonaire vastgesteld per 1 juli

 

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt per 1 juli 2017 de aansluittarieven en het heraansluittarief vast voor elektriciteit en drinkwater op Bonaire. De aansluittarieven zijn de tarieven die consumenten moeten betalen voor de aanleg van een nieuwe aansluiting. Het heraansluittarief is het bedrag dat consumenten moeten betalen als ze opnieuw aangesloten willen worden.

Op 1 juli 2016 is de Wet elektriciteit en drinkwater BES ingegaan. De ACM heeft de taak om tarieven vast te stellen voor elektriciteit en voor drinkwater. Dit gaat om vier soorten tarieven: het aansluittarief, het heraansluittarief, het vaste en het variabele gebruikstarief. De ACM stelt per 1 juli 2017 twee van deze vier tarieven vast: het aansluittarief en het heraansluittarief. De andere twee, het vaste en variabele gebruikstarief, stelt de ACM nog niet vast.

Hoogte aansluittarief

De hoogte van het aansluittarief hangt af van de grootte van de aansluitcapaciteit. Voor alle aansluitcapaciteiten tot en met 10 kiloVoltAmpère (kVA) is het aansluittarief USD 2.337,13. Voor drinkwater is het aansluittarief USD 1.623,03 voor de meest voorkomende aansluitcapaciteit, namelijk een halve duim (dit is de maat voor de grootte van de aansluiting). Voor grotere capaciteiten stelt de ACM geen aansluittarief vast, maar zal WEB de kosten van die specifieke aansluiting in rekening brengen bij de klant. De ACM monitort vervolgens de offertes en facturen die WEB hiervoor uitbrengt, om er op toe te zien dat de kosten die WEB in rekening brengt, transparant en gerechtvaardigd zijn. Als een aansluiting verder dan 25 meter van het netwerk ligt, dan mag WEB per extra meter voor elektriciteit USD 11,24 en voor drinkwater USD 53,05 in rekening brengen.

Hoogte heraansluittarief

Het heraansluittarief is voor alle consumenten gelijk en is USD 40 voor zowel drinkwater als voor elektriciteit. Als iemand afgesloten wordt (na wanbetaling, of bijvoorbeeld op eigen verzoek), dan betaalt diegene dus USD 40 aan WEB om weer opnieuw aangesloten te worden.  Als u verzoekt om heraansluiting op beide voorzieningen dan kost dat dus USD 80 (2x USD 40).

Vast en variabel gebruikstarief nog niet vastgesteld

Het variabele gebruikstarief is het tarief dat elke consument betaalt voor de hoeveelheid stroom of water die hij in een maand gebruikt heeft. Dat tarief wordt uitgedrukt in een bedrag per kilowattuur voor elektriciteit en in een bedrag per kubieke meter voor drinkwater. Het  vaste gebruikstarief is het bedrag dat elke consument per maand betaalt voor het netwerk, ongeacht de hoeveelheid water of stroom die hij gebruikt. Het vaste gebruikstarief hangt af van de aansluitcapaciteit van een woning/bedrijf. 

Voor elektriciteit stelt de ACM het vaste en het variabele gebruikstarief nog niet vast omdat de aansluitcapaciteit van alle afzonderlijke aansluitingen op Bonaire (nog) niet bekend is bij WEB. Deze informatie heeft de ACM nodig om het vaste gebruikstarief te kunnen vaststellen. WEB is op dit moment bezig om die aansluitcapaciteiten te inventariseren, zodat de ACM per 1 januari 2018 voor elektriciteit wél het vaste en variabele gebruikstarief vast kan stellen.

Voor drinkwater stelt de ACM het vaste en variabele gebruikstarief nog niet vast omdat het ministerie van Infrastructuur en Milieu en WEB in overleg zijn over de impact die de nieuwe tarievenstructuur op de verschillende groepen consumenten heeft. Op basis van de uitkomsten hiervan beslist het ministerie over een mogelijke aanvullende subsidie.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo