Milieu

Ook de Selibon is actief bij de schoonmaak van de olievervuiling

Kralendijk – Ook de Selibon is actief betrokken bij de schoonmaak van de olievervuiling. Zoals reeds bekend gemaakt via de media heeft Bonaire gevolgen ondervonden van de olievervuiling die zijn oorsprong had in Trinidad. Hierdoor is de kust aan de zuidkant van Bonaire vervuild. Een team bestaande uit de Bonairiaanse overheid, de Stinapa en de Selibon heeft de  nodige actie ondernomen om de kust van Bonaire schoon te maken.

Selibon heeft ervoor gezorgd om afvalcontainers te plaatsen op alle locaties waar het team schoonmaakacties heeft gepland. Totale teerafval die Selibon tot  7 juni heeft ontvangen is 25040 kg. Dit afval is afkomstig uit verschillende gebieden n.l.  18060kg van Lagun, 13000kg van het gebied rondom Willemstoren, 3900kg van Sorobon en 1780kg van Washington park. Selibon heeft een speciaal gebied klaargemaakt waar dit soort afval bewaard wordt. Het betreft een stuk terrein van 106 m² bestemd om het afval op te storten. Voor men begon met het storten van afval werd het stuk terrein egaal gemaakt en er werd bouwfolie over uitgespreid. Op de bouwfolie werd een laag aarde van 15 cm dik uitgestort zodat de olie niet in de grond kon trekken en schade toebrengen aan de natuur. De Selibon heeft het terrein met bouwfolie op zo’n manier afgesloten dat het een soort bak werd met een hoogte van ongeveer 40 cm. Om de taak af te maken werd het terrein afgezet met lint zodat goed zichtbaar was waar het terrein is. Op de fotocombinatie zijn de werkzaamheden te zien.   

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo