Welzijn & Zorg

Wereld Anti-Tabaksdag


Kralendijk – Sinds de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 1989 Wereld Anti-Tabaksdag in het leven heeft geroepen, is het jaarlijks op 31 mei Wereld Anti-Tabaksdag. Op deze dag wordt stil gestaan bij de gevaren van tabak, met name de gevaren op lange termijn. De WHO is bezorgt om de miljoenen mensen die jaarlijks overlijden aan de gevolgen van het roken of meeroken van tabak.

Elk jaar wordt op Wereld Anti-Tabaksdag een ander thema belicht. Het thema van dit jaar is “Tobacco – a threat to development”. Dit thema staat in het teken van maatregelen die regeringen en het publiek kunnen nemen om gezondheid en ontwikkeling te bevorderen door de wereldwijde tabakcrisis te confronteren.
In de Duurzame Ontwikkelingsagenda 2030, is de tabakcontrole vastgelegd. Dit is een middel om te helpen bij het wereldwijd bereiken van een derde vermindering, als het gaat om vroegtijdige sterfgevallen van niet-communicabele ziekten, waaronder hart- en vaatziekten, kanker en chronische longziekten.

Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, 2013) laten zien dat 16% van de bevolking op Bonaire rookt, waarvan 10% dagelijkse rokers zijn. Uit the Youth Health Study Bonaire 2013 is gebleken dat 1 op de 3 jongeren in de leeftijd van 13-19 jaar rookt.

Mental Health Caribbean (MHC) werkt in opdracht van de afdeling Publieke Gezondheid van het Openbaar Lichaam Bonaire, aan de preventie van genotmiddelen gebruik onder jongeren. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan het thema roken.

De gedeputeerde van Volksgezondheid mw. Nina den Heyer doet een oproep aan alle rokers op het eiland om stil te staan bij de gevaren van roken en meeroken en vraagt u een stap te zetten naar stoppen met roken. Een gezond rookvrije Bonaire is een taak van ons allen.

Rocargo

Bron: WHO

Deel dit artikel