Politiek & Bestuur

Turbulentie binnen PDB nog lang niet voorbij

De twee overgebleven leden van de PDB-fractie, Mirugia Janga en Robby Beukenboom. Janga lijkt vooralsnog solidair aan fractievoorzitter Beukenboom. Foto: The BES-Reporter.

Door Harald Linkels

Kralendijk- De turbulentie binnen de Partido Democratico Boneriano (PDB) is nog lang niet voorbij. Het bestuur van de rode partij lijkt voornemens om Clark Abraham, die zich in de eilandsraad onafhankelijk verklaarde om door te gaan als de Partido Social Liberal, te royeren als lid van de partij.

Abraham, altijd goed gedocumenteerd, vindt de actie van het partijbestuur overhaast. Hij wijst bovendien op een groot aantal onvolkomenheden als het gaat om het handelen van het bestuur. Abraham is sowieso van mening dat het bestuur niet goed functioneert. “Zowel Michael Pieters als ik hebben het bestuur van de partij gevraagd in actie te komen en op te treden tegen het eigenzinnige gedrag van fractieleider Robby Beukenboom”, zegt Abraham. Dat eigenzinnige gedrag van Beukenboom, en met name het verweten gebrek aan openheid en communicatie, was eerder ook al een reden voor eilandsraadslid Michael Pieters om zijn raadslidsmaatschap op te geven. Hoewel Abraham zich kort na zijn aantreden in de eilandsraad onafhankelijk verklaarde, lijkt hij nog altijd de wens te hebben binnen de PDB-gelederen te blijven.

Pikant is het feit dat twee zeer prominente leden van de partij, Michael Pieters en Benito Dirksz, ook aanwezig waren bij de ondertekening van het nieuwe coalitieakkoord, waarvan naast Clark Abraham ook de Movementu di Pueblo Boneriano (MPB) en de eenmansfractie van Jeanoushka Raphaela deel uitmaken. De aanwezigheid van Pieters en Dirksz bij de ondertekening van het bestuursakkoord geeft aan hoezeer de rode partij verdeeld is geraakt.

Abraham heeft echter nog meer pijlen op zijn boog. Zo geeft de populaire politicus aan dat er redenen zijn om te twijfelen aan de rechtsgeldigheid van het door het bestuur genomen besluit tot zijn royement. Het bestuur heeft zich daarbij, volgens Abraham, niet gehouden aan het eigen interne partijreglement. Daarnaast merkt Abraham op het bestuur steeds voor 2 jaar wordt gekozen, maar er inmiddels zeven jaar zit. Om de zaak nog gecompliceerder te maken, bekleedt Abraham zelf de functie van vicevoorzitter van het partijbestuur.

Ook wijst Abraham op het feit dat in de statuten gewag wordt gemaakt van een Partijraad, die zich kan buigen over belangrijkste vraagstukken binnen de partij. De Partijraad zal op 28 mei bijeenkomen om de ontstane situatie te bespreking en daar een standpunt over in te nemen. Abraham zegt te betreuren dat de voorzitter van het partijbestuur, Jessy Crestiaan, zich in feite voor het karretje van Beukenboom laat spannen.

Dat de PDB bij uitblijven van een oplossing in de problemen zit, mag ook blijken uit het feit dat Abraham bij de eilandsraadsverkiezingen van 2015 in zijn eentje ruim 5 keer meer stemmen trok dan Beukenboom. Is de breuk van Abraham met de PBD definitief, dan zal dit zich naar verwachting vertalen in een behoorlijke aderlating als het gaat om het aantal stemmen dat de partij bij een volgende verkiezing weet te behalen. Daarnaast is het een zeer reëel gevaar dat diverse prominente partijleden in het kielzog van Abraham de PDB zullen verlaten.

De PDB werd opgericht door de grootvader van Abraham, Julio Abraham. Daarnaast waren zowel vader Jopie als oom Toon Abraham vele jaren het gezicht van de partij en van de lokale politiek. Beiden bekleedden talloze malen de functie van gedeputeerde, statenlid, minister en gedurende enige jaren respectievelijk vicevoorzitter en voorzitter van het parlement van de Nederlandse Antillen.

Deel dit artikel