Onderwijs

Aanvragen schoolbenodigheden en uniform mogelijk t/m 2 juni

school artikelen

KralendijkDe Directie Samenleving en Zorg, afdeling Maatschappelijke Ondersteuning en Arbeid van het Openbaar Lichaam Bonaire nodigt alle inwoners van Bonaire die nog geen verzoek hebben ingediend voor compensatie van de kosten van schoolartikelen en uniformen voor het nieuwe schooljaar augustus 2017 – juli 2018, om dit a.u.b. zo spoedig mogelijk te doen. Dit geldt ook voor ouders die reeds een toelage ontvangen voor de kosten van kinderopvang.

Een eerste groep heeft al een verzoek ingediend en er wordt nu de gelegenheid gegeven aan degenen die nog geen verzoek hebben gedaan, om dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen. De dagen waarop het verzoek ingediend kan worden zijn woensdag 24 mei 2017 van 10 u. ‘s morgens tot 2 u. ’s middags en daarna van 4 u. ’s middags tot 8 u. ’s avonds bij het clubhuis (Sede) van de Scouting Bonaire aan de Kaya Nikiboko Noord. Verder op woensdag 31 mei 2017 tot vrijdag 2 juni 2017 van 3 u. ’s middags tot 8 u. ’s avonds bij de Plaza Chicu Goeloe in Antriol.

Personen die in aanmerking komen zijn ouder(s) of voogd(en) die inwoner zijn van Bonaire:

  1. Ouders die een kind hebben die op de basisschool of in het voortgezet onderwijs zit; voor degenen die hun verzoek voor de kinderopvang willen vernieuwen, geldt dat het kind een crêche bezoekt;
  2. Ouders die een huishoudelijk inkomen hebben dat lager is dan of gelijk aan $ 1468,– p/mnd.

            

            De documenten die overlegd moeten worden zijn:

  1. Sédula van degene die het verzoek indient.
  2. Salarisslip en bankafschrift van de laatste 2 maanden.
  3. Bewijs dat het kind een school of crêche bezoekt.
  4. In het geval dat de ouder(s) niet de wettelijke ouder(s) zijn van het kind moet een wettelijk besluit meegebracht worden dat aangeeft dat het kind toegewezen is aan degene die het verzoek indient. Voor beide verzoeken zullen de aanvragen beoordeeld worden op het inkomen per huishouden en maandelijkse lasten. Als er financiële ruimte is om de kosten te dekken of als de documenten niet volledig worden ingediend, zal het verzoek afgewezen worden.

Een verzoek gaat uit naar alle gezinnen die meer dan één kind hebben en die denken dat

zij ook in aanmerking komen voor compensatie, om hun verzoek te komen indienen. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Semaya Martina – Dortalina van de Directie Samenleving en Zorg op telefoonnummer 7172211 of ze kunnen persoonlijk langskomen aan de Kaya Neerlandia 41.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo