Economie

Verbeterde liquiditeit OLB maakt investeringen mogelijk

Tijdens een persconferentie gisterenmiddag, vertelde gedputeerde Joselito Statia dat het doen van diverse investeringen binnenkort weer tot de mogelijkheden behoort. Foto: BES-Reporter.

Tijdens een persconferentie gisterenmiddag, vertelde gedputeerde Joselito Statia dat het doen van investeringen door de lokale overheid binnenkort weer tot de mogelijkheden behoort. Foto: BES-Reporter.

Door Harald Linkels

Kralendijk- De liquitideitssituatie van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) blijft zich positief ontwikkelen. Volgens gedeputeerde van Financiën, Joselito Statia, is er op dit moment sprake van een totaal bedrag van 13 miljoen dollar aan liquide middelen in de eilandskas. Dat betekent overigens niet dat dit geld ook allemaal uitgegeven kan worden; een deel van deze middelen is gereserveerd voor diverse verplichtingen die het OLB op haar balans heeft staan. In totaal groeiden de liquide middelen in het jaar 2016 met zo’n 2,9 miljoen dollar.

Volgens Statia is er echter een bedrag van rond de 6,5 miljoen dollar dat wel beschikbaar is om te investeren. “Onze liquiditeitspositie maakt het langzaamaan mogelijk om wel investeringen te gaan plegen”, aldus de gedeputeerde. Volgens Statia zal het Bestuurscollege binnenkort een begrotingswijziging indienen, om vervolgens deze gelden aan te kunnen wenden voor diverse investeringen.

“Een eerste punt van aandacht blijft onze infrastructuur en dan met name het wegennet”, aldus de gedeputeerde. Volgens Statia is het de bedoeling dat diverse wegen aangepakt gaan worden, zoals eerder ook is gebeurd met de Kaya L.D. Geharts en de Kaya Simon Bolivar.

De gedeputeerde gaf aan dat een positief punt verder was dat in gesprekken met de Nederlandse staat, deze zich bereid heeft verklaard om de verplichting aan pensioenen van de zogenaamde ‘werklieden’ op zich te nemen. Omdat werklieden officieel geen ambtenaren waren ten tijde van de Nederlandse Antillen, werden pensioenverplichtingen ondergebracht in een zogenaamde ‘werkliedenfonds’. Het pensioen van betrokken werklieden zijn niet ondergebracht bij het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN), waar de pensioenen van voormalig landsambtenaren en eilandsambteren bij de ontmanteling van het land Nederlandse Antillen wel werden ondergebracht.

Volgens Statia is de bereidheid van Nederland om de verplichtingen voor het pensioen van de werklieden op zich te nemen, ook goed nieuws voor de financiën van het Openbaar Lichaam.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo