Geen categorie

OM BES ziet na gesprek met betrokken organisaties af van onderzoek discriminatie

om-logo

Bij de politie en het Openbaar Ministerie (OM) BES zijn twee aangiften binnengekomen waarin wordt gesteld dat tijdens een evangelisatiebijeenkomst op 14 januari 2017 discriminerende uitlatingen over homoseksuelen zijn gedaan. Het Openbaar Ministerie stelt zich tot taak om discriminatoire uitlatingen tegen te gaan.

Alvorens de beslissing te nemen om al dan niet een onderzoek door de politie te laten instellen, heeft de Officier van Justitie zich een oordeel willen vormen of strafvervolging toegevoegde waarde heeft. Daarom hebben er gesprekken plaatsgevonden met de Fundashon EQ Bonaire die zich de behartiging van de belangen van de gay-gemeenschap ten doel stelt en met de Fundashon die de bijeenkomst op 14 januari georganiseerd heeft.

Uit die gesprekken en in het bijzonder bij een gesprek met beide organisaties is gebleken dat zij elkaars doelstellingen respecteren en binnen de kleinschalige Bonairiaanse gemeenschap vooral aan het samen leven vanuit dat respect willen werken. En dat woorden dat respect zullen weerspiegelen. De druk van strafvervolging is daarvoor niet nodig.

Daar komt bij dat een opsporingsonderzoek veel inzet van de politie zou vergen omdat moet worden vastgesteld of iemand van de vele sprekers zich van discriminerende uitingen heeft bediend en welke spreker dat dan is geweest. Daarnaast is een uitlating met een discriminerende strekking niet in alle gevallen strafbaar. Zeker in een situatie zoals deze speelt de spanning tussen vrijheid van meningsuiting en het discriminatieverbod. En is de uitkomst van een vervolging niet zeker. Onder deze omstandigheden heeft het Openbaar Ministerie (OM) BES besloten de politie geen onderzoek te laten instellen. De aangevers zijn over deze beslissing geïnformeerd.

Het OM wil er op wijzen dat deze beslissing specifiek ziet op deze situatie. Een volgende aangifte van discriminatie zal op de eigen merites worden beoordeeld.

Deel dit artikel