Geen categorie

Gedeputeerde Hellburg-Makaai vergadert met sportafdelingen tijdens werkbezoek Aruba

Kralendijk – Tijdens het werkbezoek dat sportgedeputeerde mw Rolanda Hellburg-Makaai onlangs heeft afgelegd op Aruba heeft zij met verschillende Arubaanse sportafdelingen vergaderd. De gedeputeerde heeft gesproken met de Minister van Sport dhr Alex Schwengle over o.a. het sportbeleid van elk eiland, waar de sterke en zwakke punten van elk beleid zitten en hoe in de toekomst de regeringen cq besturen van de eilanden elkaar kunnen helpen bij het oplossen van de problemen die ze gemeenschappelijk hebben en ook de unieke uitdagingen die elk eiland op hun eigen manier tegemoet treden.

Gedurende haar dagen op Aruba heeft de gedeputeerde ook vergaderd met de directrice van de IbiSA (Instituut Gezond Leven) mw Monique Kuiperi-van Embden waarbij gesproken werd over de werkzaamheden die de IbiSA als overheidsinstantie  verricht, over hoe zij hun eigen beleid combineren met die van de regering van Aruba, hoe ze omgaan met hun begroting en ook over het onderdeel subsidie.

De gedeputeerde heeft ook gesprekken gevoerd met de FFD (Stichting Sportfaciliteiten) die belast is met het beleid en beheer van de sportfaciliteiten op Aruba. Op Bonaire vallen zowel het beleid als de faciliteiten onder één organisatie die direct onder het eilandsbestuur ressorteert, de Indebon. Op Aruba worden deze gescheiden: de IbiSa houdt zich bezig met het sportbeleid en de FFD is belast met de sportfaciliteiten.

Al deze samenkomsten waren zeker bijzonder interessant gezien het feit dat het Bonairiaanse eilandsbestuur werkt aan de herstructurering van de sport op ons eiland. Dit omvat zowel het beleid als de faciliteiten. Dank zij deze vergaderingen heeft de gedeputeerde nu een beter beeld van de richting die ingeslagen wordt betreffende de toekomst van de sport op Bonaire.

Deel dit artikel