Geen categorie

Bonaire kan deelnemen aan interscolaire spelen 2017

Kralendijk -– Onlangs zijn de sportgedeputeerde mw Rolanda Hellburg-Makaai en het waarnemend hoofd van de INDEBON dhr Peter Silberie naar de Dominicaanse Republiek gereisd alwaar de delegatie deelgenomen heeft aan de 17de jaarlijkse conferentie van de CADE, wat staat voor Consejo Americano del Deporte. Het Bonairiaanse eilandsbestuur kan terugkijken op een succesvolle week waarin er nieuwe mogelijkheden op het terrein van schoolsport en sport in het algemeen zijn gecreërd. Er zijn banden aangegaan die in de toekomst een hogere kwaliteit van sport op ons eiland kunnen betekenen met talrijke kansen voor onze jonge sporters. Met groot genoegen kunnen wij zeggen dat gedurende deze vergadering Bonaire aangenomen werd als lid van de CONCECADE. Dit houdt in dat Bonaire mee zou kunnen doen met de interscolaire spelen die dit jaar in Venezuela plaatsvinden in de maand november.

Tijdens de eerste vergaderdagen waren er vergaderingen met verschillende organisaties zoals CADE, CONSUDE, CONCECADE en WADA. In de vergadering samen met CONSUDE, wat staat voor  Consejo Sudamericano  del Deporte – Zuid-Amerikaanse Raad voor Sport, die een inter-bestuurlijke organisatie is die als doelstelling heeft om impulsen te geven aan de perfectionering van wetgeving, organisaties, politiek, projecten en promotie, en de ontwikkeling en bescherming van fysieke activiteiten en sport te faciliteren. Dit alles in coördinatie met verschillende bestuurlijke sportorganen van de landen en eilanden die lid van CONSUDE zijn en met andere internationale sportorganen. Aan deze vergaderingen namen ook delegaties deel van ministers uit Argentinië, Brazilië, Chili, Paraguay, Colombia, de Dominicaanse Republiek, Suriname, Uruguay, Venezuela, Peru en ook WADA, de World Anti-Doping Agency. Tijdens één van deze besprekingen heeft de vice-voorzitter van de CADE dhr Marcos Diaz voorgesteld hoe een betere representatie van elke regio in de CADE te brengen. Een zaak waarover in de vergadering van de volgende dag openlijk werd gedebateerd, maar uiteindelijk heeft een meerderheid ten gunste van het voorstel gestemd waarbij Mexico, de USA en Canada samen vertegenwoordigd zullen worden onder de naam Noord-Amerika i.p.v. dat de USA een aparte vertegenwoordiging als land heeft.

Er is ook gesproken over de interscolaire spelen die dit jaar moeten plaatsvinden in Cochabamba, Bolivia, waarbij de landen, in het bijzonder Chili, hebben verklaard er erg blij mee te zijn dat Bonaire eindelijk mee kan doen. Verder werd er gepraat over het financiële aspect en er werd naar voren gebracht dat de organisatie over haar eigen financiële bron moet beschikken. Daarna vond er een vergadering plaats van de CONCECADE, de Consejo Centro Americano y del Caribe de Deportes – Zuidamerikaanse en Caribische Raad voor Sport. Dit was een historische vergadering met deelname van een meerderheid van de leden. De aanwezige landen waren  Antigua & Barbuda, Barbados, Colombia, Cuba, Curaçao, Guatemala, Venezuela, de Dominicaanse Republiek, Haiti, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Suriname en ook de WADA.  Verder vond ook de verkiezing plaats van een voorzitter van de CADE. De Dominicaanse Republiek is verkozen om de voorzitterschap te blijven bekleden. Puerto Rico werd gekozen om de Caribische regio te vertegenwoordigen in de uitvoerende commissie van de CADE.

Deel dit artikel