Economie

Duikscholen kijken met zorg naar aangekondigde inspecties SZW

 Duikscholen kijken met zorg naar aangekondigde inspecties SZW

Door Harald Linkels

Kralendijk- De duikscholen op Bonaire, verendigd in de Council of Underwater Resort Operator (CURO) kijken met enige zorg naar de door de Arbeidsinspectie (RCN) aangekondigde inspecties. Naar aanleiding van communicatie door RCN/SZW over de voorgenomen inspecties, sprak Bonaire.NU zowel met de CURO als met Atselina Winklaar namens de Inspectie.

De CURO lijkt niet happig op de inspecties omdat, zoals zij aangeeft, er weinig is vastgelegd als het gaat om de regelgeving waaraan duikscholen moeten voldoen. “Er zou gewerkt worden aan een ‘notitie duikbedrijven’ waarin ook zou komen te staan aan welke eisen duikscholen moeten voldoen”, aldus Bart Snelders, voorzitter van de CURO. Volgens Snelders is het bij een aanzet gebleven want al snel werd duidelijk dat het ging om een heel brede problematiek, die zich niet 1-2-3 laat vatten. Dit leidt er volgens Snelders toe dat er weinig vast ligt als het gaat over de normen waaraan duikscholen moeten voldoen. De CURO-voorzitter is van mening dat door de Arbeidsinspectie ook weinig duidelijkheid is gegeven van datgene waar nu precies op gecontroleerd zal worden tijdens de inspecties.

Volgens Atseline Winklaar, van de afdeling communicatie van SZW is er echter niks abnormaals aan de hand. Winklaar stelt dat de aanleiding van het inspectieproject het jaarplan van de Unit SZW is. “Sinds januari 2015 voert de Arbeidsinspectie jaarlijks 1 of meerder inspectieprojecten uit. In 2015 zijn inspectieprojecten uitgevoerd zoals ‘Hulpen in de particuliere huishouding’ en is er gestart met een inspectieproject in de bouw”, aldus Winklaar.

Volgens Winklaar is in het najaar van 2016 gestart met een inspectieproject in de detailhandel. Dit project loopt nu af en nu wordt het inspectieproject in de duiksector opgestart.

“Elk project bestaat uit een voorlichtingsbijeenkomst en het uitvoeren van inspecties in de betreffende sector. Het uitvoeren van inspecties per sector betekent dat elk bedrijf op dezelfde wijze wordt geïnspecteerd” zegt Winklaar. Daarnaast stelt zij dat een andere aanleiding voor het opstarten van de inspecties is, dat er de afgelopen jaren ook enkele ongevallen zijn onderzocht in de duikindustrie.

“Ongevallen met omgevallen tanks op voeten en benen komen regelmatig voor. Daarnaast heeft duikpersoneel meer dan in andere beroepen te maken met klachten aan de oren en andere klachten die te maken hebben met werken onder overdruk zoals decompressieziekte, schrijft Winklaar aan Bonaire.NU. Winklaar zegt dat de inspecties niet alleen op Bonaire zullen worden gehouden, doch evenzo op St. Eustatius en Saba.

Winklaar stelt dat bedrijven moeten voldoen aan de wettelijke normen zoals vastgelegd in relevante wetgeving als het gaat over arbeid (werk- en rusttijden, loon, etcetera) maar ook als het gaat over bijvoorbeeld het tewerkstellen van vreemdelingen. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo