Economie

PCN: Investering in luchtvaartmaatschappij nog lang geen uitgemaakte zaak

PCN: Investering in luchtvaartmaatschappij nog lang geen uitgemaakte zaak
Door Sylvia de Leon
Kralendijk- Een eventuele investering van PCN in een lokale luchtvaartmaatschappij is nog lang geen uitgemaakte zaak. Berichtgeving daarover in het ochtendblad Extra vanochtend, bestempelt PCN voorzitter Harald Linkels als uitermate prematuur.

Volgens het bericht zouden onder andere de luchthaven en de Tourism Corporation Bonaire (TCB) door gedeputeerde Joselito Statia vorige maand zijn teruggefloten toen zij deel wilden nemen aan een vergadering die PCN over het onderwerp wilde organiseren.

Rocargo

Volgens Linkels is het wel zo dat het fonds zich beraadt op mogelijkheden om ook lokaal te beleggen. PCN beheert een kapitaal van in totaal zo’n 340 miljoen US dollars. In tegenstelling tot de situatie bij de pensioenfondsen op bijvoorbeeld Curaçao, Sint Maarten en Aruba, heeft PCN geen verplichting tot het doen van lokale investeringen.

Het Advies- en Verantwoordingsorgaan (AVO) binnen PCN, waarin actieven, gepensioneerden en werkgevers vertegenwoordigd zijn, verzocht het bestuur van PCN in het verleden zich te buigen over de mogelijkheid ook lokaal te investeren. Daarnaast begrijpt het bestuur van PCN uit regulier overleg dat zij heeft met collegafondsen op de andere eilanden dat er lokaal soms een beter rendement wordt gehaald dan het geval is op de internationale markten. “In die zin voegen lokale beleggingen waarde toe aan de totale investeringsportefuille van het fonds”, zegt PCN voorzitter Harald Linkels hierover. “Investeringen van grote institutionele beleggers zoals pensioenfondsen kunnen een bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van een eiland. Zo financieert het Algemeen Pensioenfonds Curaçao op dit moment de aanleg van de tweede Megapier op het eiland. Dat draagt bij aan de verdere ontwikkeling van het toerisme daar”, aldus Linkels.

De PCN voorzitter zegt verder dat het pensioenfonds inderdaad bereid is mee te denken over de ontwikkeling van de luchtverbindingen van en naar het eiland. “Dit betekent niet perse een investering in een enkele luchtvaartmaatschappij, maar er kan ook gedacht worden aan andere initiatieven. Zo zou PCN gelden aan de toeristische sector uit kunnen lenen die gebruikt kunnen worden voor het geven van garanties aan grote luchtvaartmaatschappijen zoals American Airlines of Avianca, die anders misschien niet willen beginnen met vluchten naar het eiland”, aldus Linkels. Linkels zegt dat het bestuur van PCN van mening is dat voldoende ‘airlift’ naar het eiland van groot belang is voor de economische ontwikkling van het eiland.

Volgens Linkels wordt momenteel met verschillende partijen gesproken als het gaat om lokale investeringen, zoals een projectontwikkelaar die een hotel wil bouwen op het terrein van het voormalige Sunset Beach hotel, maar inderdaad ook met twee bestaande luchtvaartmaatschappijen.

Volgens Linkels is het bij elke potentiële investering van belang dat de investering past binnen het beleggingsbeleid van het fonds, niet te risicovol mag zijn en voldoende rendement op moet leveren.
“Ik vind het verder belangrijk om op te merken dat het bestuur van PCN los staat van de politiek. Voorstellen of initatieven worden beoordeeld op hun merites en op in hoeverre zij passen in het investeringsbeleid van PCN en niet of uit welke hoek of politieke beweging zij komen. Ik hecht er ook aan op te merken dat PCN in deze zelfstandig opereert en geen goedkeuring nodig heeft van bijvoorbeeld de overheid om over te gaan tot een bepaalde investering” zegt Linkels hierover. “Van belang voor ons is dat projecten het algemeen belang dienen en er een gezonde business case aan ten grondslag ligt. Voordat PCN overgaat tot investering in een project zal er de nodige “due diligence” moeten plaatsen vinden en behoeft het investeringsbeleid van het fonds, in algemene zin, de goedkeuring van onze Raad van Toezicht”, aldus Linkels.

De PCN voorzitter zegt met belangstelling de ontwikkelingen te volgen als het gaat om de luchtverbindingen tussen de eilanden en ook met belangstelling kijkt naar de uitkomsten van het traject waarmee de overheid bezig zegt te zijn. “Daar waar wij ons steentje bij  kunnen dragen, terwijl wij tegelijkertijd een rendement op ons kapitaal realiseren, zullen wij dat graag doen” aldus Linkels.

Linkels zegt te snappen dat soms de indruk gewekt zou kunnen worden dat lokale investeringen op gespannen voet zouden kunnen staan met maatregelen die het fonds recent heeft moeten nemen, waaronder een verlaging van de aanspraken. “Ik hoor mensen wel vragen hoe het kan dat het fonds enerzijds moet korten en anderzijds wel over kapitaal beschikt voor het doen van investeringen. Een fonds kan echter nooit nalaten te investeren, want dan zou het kapitaal niet groeien” zegt de PCN voorzitter hierover. Die groei is nodig om de pensioenbetalingen in de toekomst te garanderen en zoveel mogelijk waardevast te houden. Linkels zegt overigens dat het bestuur nog steeds hoop heeft dat er uiteindelijk een oplossing wordt gevonden voor het probleem van de onderdekking, waarmee het fonds op dit moment te maken heeft.

Deel dit artikel