Geen categorie

Vakbonden en vertegenwoordigers van werkgevers vergaderen over acties

Kralendijk – Op woensdag 5 april heeft gedeputeerde Nina den Heyer een vergadering bij elkaar geroepen met de vakbonden en vertegenwoordigers van werkgevers met het doel dat beide partijen elkaar op de hoogte blijven houden. Bij de vergadering waren vertegenwoordigers van de USIBO, de ABVO, de BBE, de Kamer van Koophandel, de Bonhata, de Bonaire Hospitality Group, en  vertegenwoordigers van de Directie Samenleving en Zorg en vertegenwoordiger van afdeling Economische zaken van het eilandsbestuur aanwezig.

Tijdens de vergadering heeft mw Den Heyer uitleg gegeven over de problemen waar de gepensioneerden mee zitten vanwege de korting van 3,5% op hun pensioen die per 1 april van kracht is geworden. Gedeputeerde Den Heyer heeft laten zien wat de huidige stand van zaken is en ook welke acties het Bonairiaanse eilandsbestuur tot nu toe heeft ondernomen. ‘Het BC heeft een brief verstuurd naar de ministeries van Sociale Zaken en BZK in Nederland om te vragen om de datum van ingang met zes maanden uit te stellen. Het eilandsbestuur van Bonaire zal samen met die van Saba en St Eustatius op zoek gaan naar een onafhankelijke actuaris en  deskundigen op dit terrein, om zo gevolg te geven aan de respectievelijke besluiten van de eilandsraden van Bonaire, Saba en St Eustatius,’ aldus gedeputeerde Nina den Heyer.

Om de vertegenwoordigers van werkgevers een compleet beeld te geven van de situatie heeft de voorzitter van de vakbond USIBO op zijn beurt verteld dat zij ook een schrijven hebben verzonden naar Den Haag en dat zij actie gaan voeren afhankelijk van het antwoord en de reactie op hun brief. De beslissing om te korten tast de koopkracht van de gepensioneerden aan en maakt hun levensomstandigheden zwaarder. Na overleg hebben de vertegenwoordigers van werkgevers gezamenlijk besloten dat ook zij een brief naar minister Plasterk gaan sturen, als ondersteuning van het verzoek die het eilandsbestuur en de vakbonden hebben gedaan om hun meer tijd te geven.   

Deel dit artikel