Politiek & Bestuur

Grote kans op staking van overheidspersoneel op Bonaire

De kans is groot dat er woensdag een staking van start gaat vanaf 10 uur bij overheidsdiensten, nutsbedrijven, scholen, ziekenhuis, brandweer en wellicht het vliegveld. Volgens de vakbondleiders moet Nederland duidelijk gemaakt worden dat de werknemers de persioenkorting niet accepteren.

Per 1 april worden de pensioenen die zijn ondergebracht bij het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) met 3,5 procent gekort. Onder gelijkblijvende omstandigheden dreigt in 2018 een korting van 12 procent.

Rocargo

Vrijdag werd bekend dat staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geen redenen ziet in te gaan op het verzoek om de korting uit te stellen.

Vandaag heeft de USIBO een antwoord gekregen van minister Plaskerk op de petitie van afgelopen vrijdag. Hier geeft de minister aan: “Het kabinet is zich zeer bewust van de levensstandaard van kwetsbare groepen in Caribisch Nederland en de moeilijke financiële toestand waarin vele van hen verkeren. Zoals u wellicht in de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over dit onderwerp aan de Openbare Lichamen Saba, Sint Eustatius en Bonaire heeft kunnen lezen, is de korting van 3,5°h die het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) per 1 april 2017 moet toepassen echter een vervelende maar onvermijdbare stap om PCN weer structureel gezond te krijgen. Zij heeft reeds in 2016 de hersteltermijn met twee jaren verlengd. Hierdoor zijn nog grotere kortingen voorkomen.

Dat laat onverlet dat het Nederlandse kabinet, als een van de werkgevers, naast de openbare lichamen en onderwijs- en zorginstellingen in gesprek blijft met PCN over de nu te volgen koers met betrekking tot de financiële staat van het fonds. In de tussentijd verzoek ik u mij als een van de werkgevers de tijd te gunnen om samen met de overige werkgevers en PCN te zoeken naar voor alle partijen aanvaardbare oplossingen. Een uiteindelijk gezonde dekkingsgraad is van belang om verdere pensioenkortingen voor huidige en toekomstige gepensioneerden te voorkomen. Gelet op de complexiteit van deze materie zal dat enige tijd vergen.”

Rocargo
Deel dit artikel