Geen categorie

Gedeputeerde den Heyer benadrukt belang cultureel erfgoed

Kralendijk – Op donderdagavond was er in de vergaderzaal van Captain Don’s Habitat een samenkomst om kennis te maken en om dat gedeelte van de UNESCO-conventie 2003 dat als onderwerp ‘Immaterieel Cultureel Erfgoed’ had, te behandelen. Gedeputeerde Nina den Heyer heeft de avond officieel geopend. ‘Cultuur leeft en is dynamisch, het gaat om meer dan simpelweg normen en waarden, traditie, zang en dans. Het is wat de mens definieert als Bonairiaan. Na 10-10-10 is de roep om onze identiteit, onze cultuur krachtiger geworden’, zo stelde gedeputeerde Den Heyer in haar toespraak. Verder heeft gedeputeerde Den Heyer naar voren gebracht dat wij als inwoners van Bonaire, met hart voor Bonaire, trots zijn op onze cultuur en dat wij graag klaar staan om onze bezoekers hier deel van te laten zijn.

Mw Liliane de Geus, leider van de werkgroep UNESCO Bonaire en lokale trainingscoördinator, heeft gezegd dat het belangrijk is om te weten wat de rol van Bonaire is, zodat wij gegevens kunnen vastleggen en een lijst van elementen samenstellen die in het bijzonder van belang zijn voor onze identiteit en onze cultuur, wat ons Immaterieel Cultureel Erfgoed behelst.

In haar toespraak heeft gedeputeerde Den Heyer ook het volgende te kennen gegeven: ‘Het Bonairiaanse Eilandsbestuur heeft een verantwoordelijkheid voor wat betreft de bewustmaking van en waardering voor onze cultuur, om zodoende uiting te geven aan de waarden van het Bonairiaanse volk en datgene wat Bonaire Bonaire maakt. Op deze manier kan dit over de hele wereld kenbaar gemaakt worden. In de maand juli van dit jaar is Santiago de Cuba het toneel waar Bonaire een stukje van haar cultuur kan laten zien aan de Cariben.’ In haar verklaring heeft gedeputeerde Den Heyer gezegd dat vanaf 2012 het UNESCO-verdrag ter bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed (ICH) van kracht is in het Koninkrijk en dus ook voor Bonaire geldt.     

Door middel hiervan is Bonaire verplicht om haar culturele uitdrukkingen te inventariseren en te beschermen en representatieve elementen te kiezen die gewaarborgd moeten worden voor de huidige generatie. Dit moet gedaan worden in samenwerking met groepen en NGO’s.

Gedeputeerde Den Heyer: ‘In het Bestuursprogramma wordt aandacht besteed aan onze cultuur en wij geloven dat er meer cultuur binnen de scholen en centra voor kinderopvang gebracht moet worden, zodat elk kind van kleins af aan opgroeit met kennis van onze cultuur en trots leert zijn op onze cultuur. Om dit te bereiken zijn de werkzaamheden van de SKAL uitermate belangrijk en evenzo de uitgangspunten zoals omschreven in het beleidsplan ‘Sin Kosecha no tin Simadan – Zonder Oogst is er geen Oogstfeest’. Aan het einde van haar toespraak heeft gedeputeerde Den Heyer verklaard dat het Bonairiaanse Eilandsbestuur de werkgroep UNESCO Bonaire erkent en ondersteunt om zo door te kunnen gaan met het stimuleren en faciliteren van de activiteiten van de UNESCO en de FUHIKUBO.

Deel dit artikel