Geen categorie

Nationale ombudsman houdt spreekuur op Bonaire, Saba en Statia

Eind maart en begin april gaan onderzoekers van de Nationale ombudsman naar Caribisch Nederland. Ze houden op Bonaire, Saba en St. Eustatius spreekuren om klachten over de overheid in behandeling te nemen.

Inwoners van Bonaire, St Eustatius en Saba met  klachten over de overheid kunnen terecht bij  Nationale ombudsman Reinier van Zutphen en zijn medewerkers, in het Papiaments ‘defensor del pueblo BES’. Zij behandelen problemen met de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie, politie, het Openbaar Lichaam en de Rijksdienst Caribisch Nederland. Burgers kunnen hun klachten indienen via de website en telefonisch, maar ook via persoonlijk contact. Tweemaal per jaar houden de onderzoekers van de Nationale ombudsman spreekuren op Bonaire, St. Eustatius en Saba. De plaatsen en data van de spreekuren worden met advertenties en spotjes op radio, tv en facebook aangekondigd.

Een van de meest recente onderzoeken verrichtte de ombudsman naar het openbaar lichaam Statia. Het openbaar lichaam moet zich voornemen om veel beter met de burgers te communiceren. De ombudsman behandelde vier klachten. Ze zijn alle vier gegrond omdat het openbaar lichaam niet reageerde op de klachten en de behandelingsduur dus veel te lang was.

Verder stuurde de Nationale ombudsman het openbaar lichaam Bonaire een zorgenbrief. Ombudsman Reinier van Zutphen heeft zijn zorgen half maart persoonlijk met de bestuurders op Bonaire besproken. Hij zegt: ‘goede communicatie is essentieel voor wederzijds begrip en respect tussen burger en overheid.’

Deel dit artikel