Geen categorie

Eilandsraad met motie tegen korting op PCN pensioenen

Eilandsraad met motie tegen korting op PCN pensioenen

PCN-voorzitter Harald Linkels verzorgde deze week een presentatie aan de Eilandsraad over de financiële situatie bij het fonds en dreigende kortingen op de pensioenen.

Door: Sylvia de Leon

Kralendijk- De Eilandsraad is deze week unaniem akkoord gegaan met een door de Movementu di Pueblo Boneriano (MPB) ingediende motie waarin het bestuurscollege wordt geïnstrueerd alles in haar vermogen te doen om een korting op de pensioenen bij Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) te voorkomen.

Het fonds raakte in een situatie van onderdekking door de implementatie van onder andere een strengere sterftetafel en de overschakeling op marktrente in plaats van een vaste rekenrente. Eind 2016 bezat PCN maar een tegoed van 77 cent tegen elke dollar aan verplichtingen. Hierdoor is het nodig per 1 april 2017 een korting door te voeren van 3,5% op de aanspraken en uitkeringen van deelnemers en gepensioneerden.

Op uitnodiging van de Eilandsraad gaf PCN-voorzitter, Harald Linkels, een presentatie aan de eilandsraad. Daarna beantwoordde de bestuurder vragen die de individuele raadsleden hadden. Volgens Linkels is de situatie ontstaan door het feit dat de Nederlandse Staat het fonds kapitaliseerde op verouderde uitgangspunten, waaronder een oudere sterftetafel en 4% vaste rekenrente, terwijl toezichthouder De Nederlandse Bank (DNB), het fonds vervolgens dwong Nederlandse maatstaven te gebruiken voor het berekenen van de verplichtingen. Linkels ontkende dat het fonds slecht heeft belegd of gerendeerd in de afgelopen jaren. In een door het fonds opgestelde vergelijking bleek zelfs dat PCN tussen 2010 en 2015 een iets hoger rendement wist te behalen dan het veel grotere Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (APB) in Nederland.

PCN is al meer dan anderhalf jaar in overleg met de Staat om tot een oplossing te geraken, die tot op heden niet werd gevonden. PCN is voornemens een juridische procedure tegen de Staat te starten, als een oplossing uitblijft.

De aangenomen motie roept de Nederlandse staat op alsnog het kapitaaltekort aan te zuiveren. Daarnaast wordt het Bestuurscollege opgedragen aan te dringen op het voorkomen van een korting op de pensioenen, tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te vinden.

Deel dit artikel