Welzijn & Zorg

Opvoeden is meer dan alleen het conditioneren van gedrag

Kralendijk – Afgelopen 7 en 8 maart vond op Bonaire de opvoedconferentie plaats. Vorig jaar werd een soortgelijke conferentie georganiseerd op Aruba. Deze conferenties helpen professionals op alle eilanden aan elkaar te verbinden. Tevens helpen zij om mijlpalen te bereiken in het verbeteren van de kinderrechtensituatie op de eilanden.

Gedeputeerde Nina den Heyer heeft op 8 maart op deze conferentie aangegeven dat opvoeden meer is dan alleen het conditioneren van gedrag. Opvoeders hebben onderling hun eigen normen en waarden ondanks hun gedeelde woonplaats. Vanwege de verschillen in normen en waarden vindt de gedeputeerde het van belang om per eiland tot een gedeelde pedagogische visie te komen.

Zij is het verder eens met de woorden van Micha de Winter, hoogleraar pedagogiek: “Bij opvoeden gaat het om complexere materie. Het gaat om de vorming van de persoonlijkheid. De zoektocht naar de eigen identiteit. Naar de betekenis van het bestaan en naar de plek in zijn cultuur en maatschappij.” Iedereen die betrokken is bij de opvoeding van kinderen beïnvloedt niet alleen de kansen en levensloop van deze kinderen. Zij hebben tevens invloed op de toekomstige kwaliteit en mentaliteit van onze samenleving.

Gedeputeerde den Heyer sloot haar toespraak af met 3 lessen die zij geleerd heeft in haar rol als moeder en als gedeputeerde:

  1. Wees ervan bewust dat je 24/7 in de gaten wordt gehouden. Je hebt een voorbeeldfunctie.
  2. Zeg wat je doet en doe wat je zegt.
  3. Het gaat niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit.
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo