Onderwijs op Bonaire

Pilot met salarisverwerking Rijk resulteert in 15 hoogwaardige arbeidsplaatsen

De unit van P-Direct op Bonaire fungeert als een call-center voor Nederlandse ambtenaren die vragen hebben over hun salaris. De klant merkt niet dat hij of zij met Bonaire belt. Er wordt daarom, naast vakinhoudelijke kennis, vooral gelet op een goede beheersing van het Nederlands.

Tekst en foto’s: Harald Linkels

Rocargo

Kralendijk- Een tijdelijk project van P-Direkt, dat de salarisverwerking doet voor ruim 120.000 Rijksambtenaren, is zó succesvol verlopen dat dit heeft geresulteerd in 15 structurele en hoogwaardige arbeidsplaatsen op Bonaire. Op termijn gaat het zelfs om niet minder dan 30 werkplekken.

Het idee voor de Pilot ontstond op het moment dat vanuit de klanten van P-Direct in Nederland aan werd gegeven dat men ook graag in de avonduren wilde kunnen bellen met vragen over een loonspecificatie of het aantal vakantiedagen. Dit vooral omdat er in diverse onderdelen van de overheidsorganisatie ook ’s avonds wordt gewerkt. Het tijdsverschil tussen Nederland en Bonaire, maakte de vestiging van een call-center op Bonaire om die medewerkers te kunnen bedienen, voor P-Direct een logische stap.

Toch was nog niet gezegd dat het project succesvol zou zijn. Immers, lokale medewerkers zouden zo goed moeten worden opgeleid dat zij daadwerkelijk antwoord zou kunnen geven op de vragen van bellers, in een heel andere realiteit. Volgens Directeur Edgar Heijmans van P-Direct heeft het contactcenter op Bonaire op Bonaire de verwachtingen ruimschoots overtroffen.

“Het uitgangspunt was om geen Nederlanders van daar naar hier te brengen, maar het werk te laten verrichten door echte Bonaireanen. Uitdaging was of mensen zich de toch vaak complexe materie voldoende eigen konden maken. Daarom is er in samenwerking met de Scholengemeenschap Bonaire ook een volwaardig MBO-3 programma opgezet”, aldus Heijmans.

Rocargo

“Vanuit organisatieperspectief is het een succes story. De vraag was aan het begin van de Pilot of dit omgezet zou worden in een definiteve opzet. Dit kan ik nu echt bevestigen. Het idee is zelfs dat het bestaande team van 15 medewerkers zelfs worden uitgebreid met nog zo’n 10 tot 15 mensen. Zo zal er op termijn sprake zijn van 30 arbeidsplaatsen op Bonaire”, aldus de directeur van P-Direct. Heijmans merkt hier nog wel bij op dat dit ook zal leiden tot 30 formatieplaatsen minder in Nederland. Heijmans zegt die consequentie op de koop toe te nemen.

Rijksvertegenwoordiger Gilbert Isabella zei tijdens een persconferentie met P-Direct vanochtend zeer in zijn nopjes te zijn met het project. “Ik ben trots op wat hier wordt gedaan. Het is heel positief te noemen dat 15 mensen hier een baan hebben gevonden met opleidingsperspectief. Daarnaast dragen wij in positieve zin bij aan dienstverlening aan 120.000 rijksambtenaren. Dadelijk hebben 30 mensen hier een vaste baan en met een goede”, aldus Isabella. “Ik merk daarnaast op dat mensen hun werk hier echt met veel plezier hun werk doen”.

Isabella zegt dat dit is waar het om gaat: samen werken aan een mooie toekomst van Carbisch Nederland.

Rijksvertegenwoordiger Gilbert Isabella spreekt met een lokale medewerker van P-Direct. Isabella feliciteerde de medewerkers van het team met de definitieve aanstelling binnen het contactcenter.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo