Welzijn & Zorg

Kwaliteitsbeleid kinderopvang op Bonaire

Kralendijk – Op dinsdag 31 januari 2017 heeft er een informatieavond plaatsgevonden voor de besturen en directrices van kinderopvangcentra. Het kinderopvangbeleid valt onder de Directie Samenleving en Zorg en is onderdeel van verschillende eenheden, gecoördineerd door mw Danielle Pino en mw Ruthmila St Jago.

Rocargo

Het Openbaar Lichaam Bonaire werkt aan een kinderopvangbeleid voor de komende jaren. De bedoeling is om uitvoering te geven aan de eilandsverordening die de kwaliteitsvoorwaarden regelt en om te beginnen met regelmatig de crèches te controleren. Er zijn een beleidsmedewerker en een adviseur benoemd die de huidige situatie moeten gaan onderzoeken en een beleid en actieplan schrijven. In de toekomst is het niet meer mogelijk om een crèche zonder vergunning van de overheid te runnen.    

Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin – Sentro Hubentut i Famia (SHiF) – komt er een coördinator die het veld gaat ondersteunen in hun veranderingsproces om te komen tot kwaliteitsvoorwaarden en om een brug te slaan tussen overheid en crèche. Hij/zij kan vragen en opmerkingen van ouders over de opvang van hun kind in behandeling nemen en bemiddelen in conflictsituaties. Dhr Chris Palm is uitvoerig ingegaan op dit onderwerp. Ook de crèches kunnen hem benaderen als er vragen of opmerkingen zijn over de dagelijkse omstandigheden.

Er is ook informatie gegeven over de regels en procedures die er zijn die het mogelijk maken dat ouders  subsidie voor opvang van hun kind kunnen verwerven.

Er hebben verschillende wijzigingen plaatsgevonden en directrices kunnen een uitgebreide uitleg krijgen van Christopher Frans van de afdeling Sociale Zaken en Arbeid over hoe de procedure wordt en welke gevolgen dat heeft voor hun crèche. Subsidie moet aangevraagd worden door de ouders en de ouders moeten de crèche inlichten of de aanvraag geheel of gedeeltelijk is ingewilligd of dat het verzoek is afgewezen. De ouders zijn verantwoordelijk voor de opvang van hun kind(eren). Om privacy-redenen kan het Openbaar Lichaam Bonaire geen informatie meer geven over hun cliënt.

Het Openbaar Lichaam Bonaire is tevreden met het grote aantal personen dat heeft deelgenomen aan de samenkomst en met de reacties uit de zaal en hoopt dat ze actief blijven deelnemen aan het proces om een betere kwaliteit van de opvang van kinderen van 0 tot 12 jaar te verwezenlijken.

Deel dit artikel