Geen categorie

Actualisatie bedrijfsgegevens zakelijke rekeningen bij de MCB Bank

Maduro & Curiel’s Bank (Bonaire) N.V. bericht dat, nu de afrondende fase van het project actualiseren van privé rekeningen is bereikt, de bank zal aanvangen met het actualiseren van de zakelijke rekeningen.

Zoals voorheen toegelicht, zijn er in het Koninkrijk in recente jaren stelselmatig regels ingevoerd voor het bestrijden van witwassen en financiering van terrorisme. Banken zijn verplicht om op dit vlak interne procedures te implementeren.

Onze Bank kiest om te voldoen aan de hoogste regulerende eisen, om ervoor te waken dat onze Bank niet voor ongeoorloofde (illegale) activiteiten gebruikt kan worden, maar ook om lokaal en internationaal een sterk signaal afgeven dat onze Bank dit onderwerp uitermate serieus neemt. In dit proces is het zeer belangrijk dat de Bank in bezit is van de complete vereiste documentatie, om mogelijke risico’s te kunnen identificeren waar deze bestaan, en zo nodig deze te controleren of mitigeren.

In dit verband zullen klanten met een zakelijke rekening bij de MCB in de periode vanaf 14 februari een brief ontvangen met het verzoek om hun bedrijfsdocumentatie te actualiseren. Dit kan bijvoorbeeld inhouden het inleveren van kopieën van statuten, kamer van koophandel uitreksel, vestigingsvergunning, of geldige identiteitsbewijzen van alle personen die voor de rekening tekenbevoegd zijn, aandeelhouders (uiteindelijke begunstigden), commissarissen, managers en gemachtigden, inclusief volledige informatie over het residentieel adres van alle genoemde personen.

Daarnaast worden bedrijven verzocht om vereiste formulieren zoals de ‘Business Account Services Application’ (BASA), ‘Signature List’ (handtekeningenkaart) en ‘Source of Wealth’ (SOW) in te vullen, waar van toepassing. Deze formulieren met bijbehorende toelichting zijn te vinden op onze website www.mcbbonaire.com.

Klanten kunnen kiezen om de documentatie persoonlijk in te leveren bij de balies ‘informatie en service’ van onze Kralendijk en Hato filialen, of bij de zakelijke Account Manager (waar toepasselijk). Via post is ook mogelijk, gericht aan Maduro & Curiel’s Bank (Bonaire) N.V., ter attentie van “File Remediation Department”, Bulevar Gobernador N. Debrot 70, Bonaire, Caribisch Nederland. Bepaalde documenten kunnen eveneens via e-mail verstuurd worden naar het adres aktualisa-business@mcbbonaire.com. 

De brief die klanten zullen ontvangen geeft meer informatie over de mogelijkheden voor inleveren van documenten, en zal ook toelichten welke specifieke documenten via e-mail of via post verstuurd kunnen worden.

Mocht u vragen hebben of meer informatie wensen over het project actualiseren bedrijfsgegevens, neem dan gerust contact met ons op via telefoon 715-5520. U kunt ook onze Facebook pagina volgen: MCB Bonaire Events.

Maduro & Curiel’s Bank (Bonaire) N.V. dankt alle klanten bij voorbaat voor de welwillende medewerking met het inleveren en completeren van de nodige documentatie.

Maduro & Curiel’s Bank (Bonaire) N.V. rekent op uw steun!

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo