Politiek & Bestuur

UPAH en gedeputeerde Den Heyer vergaderen over het snijden in PCN-pensioen

UPAH en gedeputeerde Den Heyer vergaderen over het snijden in PCN-pensioen

Kralendijk – Het snijden in de pensioenuitkering van de degenen die recht hebben op een pensioen van de Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) was afgelopen donderdag het onderwerp van gesprek tussen het UPAH-bestuur (Union di Penshonado pa Adelanto i Hustisia sekshon Boneiru – Vereniging van Gepensioneerden voor Vooruitgang en Recht, afd. Bonaire) en gedeputeerde Nina den Heyer. Aan het eind van de vruchtbare samenkomst heeft gedeputeerde Den Heyer beloofd deze kwestie te gaan bespreken tijdens het bilateraal overleg met Nederland in maart aanstaande.

Om en nabij de 170 gepensioneerden van de PCN, de APC en andere pensioenfondsen zijn lid van de UPAH. Onlangs hebben de PCN-pensioengerechtigden een brief ontvangen waarin medegedeeld wordt dat per 1 april 2017 hun recht op pensioen met 3,5% wordt gekort. Natuurlijk maakt de UPAH zich zorgen over dit nieuws, dat de portemonnee van haar leden aantast wiens pensioen nauwelijks toereikend is om aan de kosten van het dagelijks leven te voldoen. Het bestuur heeft al gesprekken gevoerd met de PCN en een informatiesessie gehouden waarin de PCN-voorzitter onze leden heeft voorgelicht over de situatie.

Na in de media te hebben vernomen over gesprekken over dit onderwerp in kringen van het sociaal dialoog, zonder dat de UPAH erbij betrokken was, heeft het bestuur besloten gedeputeerde Den Heyer te benaderen voor een gesprek. Tijdens het gesprek werd de gezagsdrager op de hoogte gebracht van de situatie en de zorgen van de gepensoneerden in kwestie. Het bestuur van de UPAH heeft de gedeputeerde ook gevraagd om de UPAH erbij te betrekken als het gaat om zaken betreffende de gedeputeerden. Gedeputeerde Den Heyer ondersteunt dit idee.

In maart a.s. zullen bilaterale gesprekken plaatsvinden tussen het Bonairiaanse eilandsbestuur en de Nederlandse regering. Gedeputeerde Den Heyer heeft beloofd de zorgpunten van de UPAH naar voren te brengen tijdens deze gesprekken. Zij heeft ook toegezegd met de PCN te zullen gaan praten om zichzelf op de hoogte te stellen van de situatie en dat zij met de ministeries van BZK en SZW in gesprek zal gaan. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo