Personeel & Werk

Training voor kennis verplichting van het Ambtenarenrecht

Training voor kennis verplichting van het Ambtenarenrecht

Op de foto de deelnemers aan de training

Kralendijk, Op 7,8 en9 februari  jl. is er een training Ambtenarenrecht gegeven voor afdelingshoofden, beleidsadviseurs P&O, medewerkers personeelsbeheer en beleidsadviseurs van de afdeling JAZ van het openbaar lichaam Bonaire.
Doel van de training was meer inzicht en kennis te krijgen in de rechten & plichten van ambtenaren hier op Bonaire door middel van het behandelen van het Rechtspositiebesluit Ambtenaren BES.
De deelnemers hebben een aantal leerzame dagen gehad en kijken er met plezier op terug.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo