Onderwijs

Job Program Bonaire helpt in vorming van jongeren

Job Program Bonaire helpt in vorming van jongeren

Uitreiking certificaten cursus pijplassen

Rocargo

Onlangs werden in het Buddy Dive Hotel certificaten uitgereikt aan een groep van 11 cursisten die de cursus pijplassen 6G hebben afgerond. Ze ontvingen hun certificaten uit handen van gedeputeerde mw Nina den Heyer. Van de 11 cursisten die een certificaat hebben ontvangen waren er 4 deelnemers aan het “Job Program Bonaire”, een opleidings- en vormingsprogramma voor jongeren die werkzoekende zijn, dat gerealiseerd wordt door de Directie Samenleving en Zorg door middel van het Plan Integrale Wijkaanpak OLB. Dit programma duurt 18 weken en de Isla-raffinaderij heeft medewerking verleend door wekelijks voor 4 dagen leermeesters uit te zenden naar Bonaire om onze jongeren te trainen.

De cursus die ruim $ 150.000 heeft gekost werd mogelijk gemaakt dankzij de medewerking van verschillende aannemers en bedrijven die bijgedragen hebben met lasmachines, generatoren, cursusmateriaal en ook door het beschikbaar stellen van personeel dat optrad als leermeester bij de cursus. Een belangrijke kanttekening is dat de cursist bij het succesvol afronden van het trainingsprogramma een certificaat pijplassen 6G ontvangt dat wereldwijd erkend wordt en tevens door Lloyds. De cursist die over dit certificaat beschikt heeft de vaardigheid om pijpen vanuit elke positie te lassen en hij is een medewerker die veel bedrijven willen hebben vanwege zijn vaardigheden. De groep cursisten die een certificaat ontvangen hebben bestond enerzijds uit jongeren die in het kader van de Job Program Bopec een trainingstraject hebben gevolgd om pijplasser te worden en anderzijds uit medewerkers van aannemers die voor de Bopec werken die hun medewerkers het programma pijplassen 6G hebben laten volgen.

Bij deze gelegenheid heeft de Bopec-directeur dhr Manuel benadrukt hoe belangrijk deze prestatie is omdat de Bopec aan Europese normen moet voldoen, die inhouden dat alle medewerkers op het Bopec-terrein gecertificeerd moeten zijn. Bopec zit momenteel in het proces van onderhoud van zijn apparatuur en machines. In dit proces zijn verschillende categorieën werknemers nodig die kunnen voldoen aan de eisen die conform de Europese normen worden voorgeschreven. In het kader van het onderhoudsprogramma heeft de Bopec een verzoek gedaan aan het Bonairiaanse eilandsbestuur om te helpen in het vormingsproces van medewerkers zoals lassers, installatiemonteurs en loodgieters die noodzakelijk zijn voor het voortzetten van de bedrijfsactiviteiten van de Bopec. De eerste beroepsgroep waar aandacht aan wordt besteed zijn de lassers. Er is begonnen met de groep lassers en vervolgens worden de andere groepen medewerkers die bij de Bopec werken gecertificeerd. Een beroep wordt gedaan op de Bonairiaanse overheid om te blijven investeren in trainingsprogramma’s voor jongeren omdat er binnenkort behoefte is aan meer gekwalificeerde medewerkers.

Een belangrijke kanttekening is dat zelfs 4 andere jongeren die er niet in geslaagd zijn de 6G-toets succesvol af te ronden, verzekerd zijn van een baan bij één van de aannemers die werkzaamheden verrichten op het Bopec-terrein. Alle acht jongeren die het trainingsprogramma helemaal doorlopen hebben, zijn er dus in geslaagd een baan te krijgen bij één van de aannemers die op het Bopec-terrein werken.

Job Program Bonaire helpt in vorming van jongeren

Door optimaal gebruik te maken van de trainingsinfrastructuur voor lassers hebben de bedrijven CAN CAN Training & Adviesbureau en Solid Joint Consultancy & Training die belast waren met de organisatie van de cursus pijplassen 6G voor de Job Program Bopec, het mogelijk gemaakt dat medewerkers van aannemers ’s avonds konden komen om te oefenen zodat zij met succes de toets pijplassen 6G konden afleggen. De certificeringsprocedure zat zo in elkaar dat  de instructeur van de Isla-raffinaderij, dhr Macaya, de deelnemers trainde en tevens de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden m.b.t. het pijplassen inspecteerde.  Als de kwaliteit van zo’n niveau is dat er voldaan wordt aan de normen, worden de gelaste pijpen naar Curacao gestuurd om er radiografische foto’s van te laten maken.

Deze positieve ontwikkeling laat duidelijk zien dat als wij blijven investeren in opleiding en vorming van onze mensen op Bonaire, dit onze economie ruim zal bevoordelen. Een woord van dank gaat uit naar de volgende aannemers en bedrijven die het mogelijk gemaakt hebben dat de cursus pijplassen 6G gerealiseerd werd: Refineria Isla, Bopec, Dick and Doof, Petro Industrial, Carpata Steel Construction en ook Undersea Construction.

Job Program Bonaire helpt in vorming van jongeren

1200

Op de foto zien wij de cursisten die hun 6G-certificaat behaald hebben, de leider van het project Plan Integrale Wijkaanpak, dhr Max Suart, de directeur van Sociale Zaken, mw Margreth de Groot, dhr Manuel van de Bopec, dhr Macaya, instructeur van de Refineria Isla, dhr Josepha van Solid Joint and Consultancy en dhr Candelaria van CanCan Training & Adviesbureau. De cursisten die een certificaat pijplassen 6G hebben ontvangen zijn: E. Leuteria, F. Polonius, E. Mercera, A. Theodora, S. Schotborg, N. Pourier, Y. Bentura, D. Trinidat, E. Kampana, J. Jones en E. James. Wij feliciteren alle cursisten met deze belangrijke prestatie.

Job Program Bonaire helpt in vorming van jongeren

Deel dit artikel