Geschiedenis

Oprichting van de Stichting Monumentenfonds Bonaire

Oprichting van de Stichting Monumentenfonds Bonaire

Afgelopen december 2016 is de stichting Monumentenfonds Bonaire opgericht.

Onze directie Ruimte & Ontwikkeling heeft jaar in jaar uit gewerkt aan het opzetten van de monumentenzorg op Bonaire. Het oprichten van een eigen monumentenfonds was een van de grote uitdagingen in dit traject. Met de ondersteuning van Newton Heritage Consulting en in samenwerking met de Stichting Monumentenzorg Bonaire is het uiteindelijk gelukt om dit project te realiseren. Ook de Monumentenraad Bonaire heeft een niet te onderschatten rol gespeeld in dit proces door het bestuurscollege met advies bij te staan.

De historische huizen en gebouwen op Bonaire zijn beeldbepalend voor het gezicht van ons eiland. Monumenten maken deel uit van onze geschiedenis, maar ook van ons heden. Het is belangrijk om dit erfgoed te koesteren en te behouden voor onze kinderen en kleinkinderen. Het Openbaar Lichaam Bonaire wil graag de eigenaren van de monumenten in staat stellen om ons erfgoed goed te onderhouden en te herstellen. Als trotse eigenaar van een monument kunt u binnenkort in aanmerking komen voor financiële ondersteuning bij de Stichting Monumentenfonds Bonaire.

Oprichting van de Stichting Monumentenfonds Bonaire Oprichting van de Stichting Monumentenfonds Bonaire

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo