Geen categorie

Berichtgeving Openbaar Lichaam Bonaire luchtvaartsituatie

Openbaar lichaam logo

Volgens gedeputeerde Joselito Statia:
OPENBAAR LICHAAM BONAIRE MET STRIKTE MONITORING VAN DE LOKALE EN REGIONALE LUCHTVAARTSITUATIE.

Kralendijk – In tegenstelling tot de incorrecte en ongefundeerde informatie die door politieke tegenstanders naar de lokale media wordt gestuurd, is ons eilandsbestuur al langer dan 4 maanden bezig de zorgelijke situatie m.b.t. het luchtvervoer tussen de ABC-eilanden te monitoren.

Dit in de eerste plaats vanwege de vertragingen met lange tijdsduur en vluchten die onverwachts worden geannuleerd en momenteel de financiële en organisatorische omstandigheden van de luchtvaartmaatschappij Insel Air. Het is onverantwoordelijk om een situatie van zo’n omvang die ons eiland benadeelt te laten voortduren zonder in dialoog te treden met ‘mogelijke’ partners die een mogelijke oplossing voor Bonaire kunnen betekenen.

Het is te betreuren dat politieke tegenstanders die op dit moment geen bestuursverantwoordelijkheid dragen een onderwerp, dat van levensbelang is voor de economische ontwikkeling van Bonaire en de mobiliteit van haar burgers, gebruiken om verouderde partijpolitiek mee te bedrijven.

Problemen op het gebied van de luchtvaart op ons eiland zijn van alle tijden. Vanaf de ALM, DCA, DAE tot en met dit geval is het nooit anders geweest. Opmerkelijk is, dat ondanks de importantie van dit onderwerp, Bonaire tot op dit moment geen beleid met betrekking tot de luchtvaart heeft gekend.

Alles begint met beleid.
Wat willen wij, op welk niveau, wie maakt gebruik van de faciliteiten en met welke frequentie, door wie en hoe worden onze mensen gecompenseerd bij abnormale vertragingen, wat is het aantal vluchten die Bonaire wenst om optimale service te kunnen bieden aan haar burgers en aan toeristen enzovoorts, zijn punten die vastgelegd moeten worden in een luchtvaartbeleid als onderdeel van een algemeen openbaar transportbeleid.

Ons eilandsbestuur erkent de waarde en noodzaak om tot een beleid te komen voor de transportsector in het algemeen en in het bijzonder voor het onderdeel luchtvaart. Maar naast dit beleid dat in de toekomst helderheid en continuïteit moet helpen brengen op het gebied van luchtvaart, heeft ons bestuur tevens zicht op de desastreuze situatie die op de loer ligt in het geval dat de inspanningen die verricht worden om Insel Air te redden, niet het gewenste resultaat geven.

Om op korte termijn in actie te komen in het geval dat er zich een ongewenste situatie voordoet, moeten de nodige voorbereidingen getroffen worden. In het kader van deze voorbereidingen, heeft ons eilandsbestuur gesprekken gevoerd met luchtvaartmaatschappijen die in de regio en op ons eiland actief zijn om op die manier aan een strategisch plan te werken samen met de rijksoverheid.

Dit is van belang om de nodige garantie te kunnen geven aan de continuïteit van de luchtvaart op ons eiland en zo te voorkomen dat Bonaire geïsoleerd raakt van de regio en de rest van de wereld.

Er vinden dus gesprekken plaats om te komen tot concrete afspraken zodat Bonaire voorbereid is op elke omstandigheid dat zich kan voordoen. Op deze manier werken wij dagelijks met passie en inzet voor ons volk, overeenkomstig de verantwoordelijkheid die wij dragen!

Deel dit artikel