Natuur

Bonaire heeft meer water dan we denken

Kralendijk – Twee februari is internationaal uitgeroepen tot World Wetland Day. Bonaire heeft veel wetlands of watergebieden. We hebben er zelfs onze bijnaam ‘flamingo eiland’ aan te danken! Want zonder watergebieden kunnen flamingo’s hier niet broeden en voedsel vinden.

Op Bonaire mogen we trots zijn op de aanwezigheid van vijf watergebieden die zijn beschermd op grond van het Ramsar verdrag. Dat is een internationale overeenkomst gericht op het in stand houden van watergebieden van internationaal belang. Onze Ramsar-gebieden zijn: saliñas Slagbaai, Goto Meer, Lac, Pekelmeer en Klein Bonaire met de  omliggende zee. Veel watergebieden liggen op de grens van land en zee. Ze hebben een belangrijke functie als buffergebied voor de opvang van regenwater en als filter voor de koraalriffen doordat ze voedingsstoffen en aardedeeltjes afvangen.

Maar we hebben nog meer watergebieden. Denk aan saliña Wayaká, saliña Funchi, saliña Bartol, saliña Matijs, saliña Grandi, Lagun, saliña Kangreu, de zoutpannen in het zuiden, de regenwaterbuffers langs de Kaya Internashonal, saliña di Vlijt, saliña Tam en saliña Frans. Een indrukwekkende lijst.

Internationaal belang

En soms komt er nog een watergebiedje bij, zoals de dam bij de rioolwaterzuiverings-installatie die nu een hot spot is voor vogelaars. Cargill Salt Bonaire heeft onlangs speciaal voor de watervogels eilandjes aangelegd in hun zoutpannen. Met groot succes. Het is nu het domein van allerlei watervogeltjes, waaronder de grijze strandloper, kleinste strandloper en de drieteenstrandloper. Het is zelfs gebleken dat de zoutpannen tot een van de belangrijkste gebieden horen in de Caribische regio tijdens de vogeltrek in het najaar en het voorjaar. Daar waren we ons nog niet van bewust. Samen met flamingoreservaat in het Pekelmeer is dit opnieuw een prachtig voorbeeld dat economie en ecologie op ons eiland prima hand in hand kunnen gaan!

Watergebieden zijn niet alleen van belang voor de natuur op ons eiland, maar ook voor de natuur in de regio. Denk maar aan de flamingo’s die soms hier te vinden zijn, maar soms ook in Venezuela of op een van de buureilanden. Of onze zeeschildpadden die door het hele Caribisch gebied reizen. Ook larven van zeedieren verspreiden zich met zeestromingen in de wijde omgeving. Het vermoeden bestaat dat het alleen te danken is aan de aanvoer van larven van de Venezolaanse eilanden dat er nog karkó in Lac voorkomt. Ze hebben helaas nog steeds te zwaar lijden onder stroperij.

Natuurgelden

Soms moeten we de natuur een duwtje geven. In het kader van de ‘natuurgelden’, waarbij de rijksoverheid natuurprojecten van het openbaar lichaam Bonaire ondersteunt, wordt een project uitgevoerd om de natuur in en rond het Lac op te knappen. Zo heeft de overheid vorig jaar in het gebied rond de baai tijdens een schoonmaakactie achttien truckladingen met 122.000 kilo afval afgevoerd. Een ander doel van het project is om het natuurlijke watersysteem van het Lac te herstellen. In de mangroven worden kanalen opengemaakt en opgehouden waardoor de waterkringloop, de waterkwaliteit en de functie als kraamkamer voor rifvissen verbetert. Dat heeft ook een positieve uitwerking op de koraalriffen. Gezonde mangrovebossen gaan erosie door golfslag en zeestromingen tegen en functioneren als filters die de koralen beschermen tegen modderstromen vanaf het land. In samenspel met de projecten gericht op duurzame geitenhouderij en herbebossing zal het landgebruik in het gebied rond het Lac veranderen waardoor ook daar de natuur, die zwaar te lijden heeft onder geitenvraat, zich kan herstellen.

Voor meer informatie: www.facebook.com/Nos-ta-biba-di-naturalesa-

Rocargo
Deel dit artikel