Geen categorie

Inzake luchtvaartcrisis: Reactie BC imponeert niet

De reactie van gedeputeerde Joselito Statia is algemeen en vaag.

Door Harald Linkels

Kralendijk- De reactie van het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) als het gaat om de luchtvaartcrisis is op zijn best vaag te noemen. In een persbericht dat gisteravond aan de lokale media werd verstuurd viel te lezen dat het BC de situatie “in de gaten houdt”.

Ook stelt het persbericht dat problemen in de luchtvaart op onze eilanden niet nieuw zijn en dat het er de schijn van heeft dat pogingen van het het land Curaçao om de problemen bij Insel Air op te lossen nog niet de verwachte resultaten heeft.

Het BC is verder van mening dat de crisis bij de grootste lokale luchtvaartmaatschappij door politieke tegenstanders wordt gebruikt om lawaai te maken en het BC in een negatief daglicht te stellen. De Movementu di Pueblo Boneriano (MPB), zelf de grootste fractie binnen de coalitie die het eilandsbestuur vormt, stuurde in een wat aparte beweging afgelopen zondag een brief naar gezaghebber Rijna om aandacht te vragen voor het probleem met de vliegverbindingen. Dit, alsof het niet haar eigen coalitie is die verantwoordelijk is voor de problematiek omtrent het transport van en naar het eiland. In de brief verzoekt de MPB via de Gezaghebber aan het BC binnen 2 maanden (!) advies uit te brengen over de situatie met de airlift op korte termijn.

Gedeputeerde van economische zaken, Joselito Statia, komt in zijn reactie niet verder dan de opmerking dat zaken ‘zorgvuldig moeten worden bestudeerd’ en dat het bestuurscollege in de afgelopen maanden achter de schermen met verschillende luchtvaartmaatschappijen heeft gesproken.

De vage en nogal laconieke reactie van het bestuurscollege boezemt bepaalt niet het vertrouwen in dat de regering van Bonaire al concrete maatregelen heeft getroffen om het eventuele wegvallen van Insel Air op te vangen. Evenmin heeft het er de schijn van dat de BC doordrongen is van de ernst of de urgentie van de huidige situatie, die nu al enkele dagen aanhoudt. Kwalijker nog is het feit dat het BC de afgelopen maanden niet gewerkt lijkt te hebbenn aan het opstellen van een concreet crisisplan of noodscenario, terwijl de problemen met Insel Air bepaald niet als donderslag bij heldere hemel aan de horizon zijn verschenen.

In tegenstelling tot de nogal lakse houding van het BC liet het zorgverzekeringskantoor (ZVK) inmiddels weten concrete alternatieven voor te hebben bereid en maatregelen te hebben voor het transport van hen die voor medische redenen naar het buitenland moeten.

Robby Beukenboom (PDB) vroeg weken terug al aan het bestuurscollege hoe dit zich voorbereidde op het mogelijke wegvallen van Insel Air. Ook zijn collega Michael Pieters stelt in een brief van afgelopen weekend een groot aantal concrete vragen aan het BC, die hopelijk in de openbare vergadering van de eilandsraad die vanavond wordt gehouden, alsnog zullen worden beantwoord.

Deel dit artikel