Geen categorie

Een beter toekomstperspectief voor kinderen op Bonaire

Kralendijk – Wilt u meedenken, mee beslissen, mee bepalen hoe Bonaire zijn kinderen nog beter kan voorbereiden op een succesvolle toekomst? Doe dan mee met en meldt u aan voor ons volksdebat op 9 februari en luister en kijk naar ons mediadebat op vrijdag 27 januari om 15.00 uur.

In het kader van het Plan van aanpak Kinderrechten naar aanleiding van het UNICEF-rapport Koninkrijkskinderen wil het Openbaar Lichaam Bonaire(OLB) samen met de Bonairiaanse gemeenschap kijken en onderzoeken hoe wij als samenleving de kinderen op Bonaire nog meer kansen kunnen geven en kunnen zorgen dat zij alles krijgen wat ze nodig hebben.

Immers: It takes a village to raise a child! Oftewel de opvoeding van onze kinderen gaat ons allemaal aan en met het oog op de toekomst en het succes van het eiland is het van groot belang dat wij onze kinderen geven wat ze nodig hebben.

Directie Samenleving en Zorg van het OLB organiseert daarom twee debatten en een terugkoppelingsbijeenkomst. Het eerste debat is het mediadebat op vrijdag 27 januari om 15.00 uur. Gedurende dit mediadebat gaan vijf vertegenwoordigers van de doelgroepen Jeugd, Professionals, Ouders en het Bedrijfsleven onder leiding van een debatleider met elkaar in discussie over een stelling die gebaseerd is op de Kinderrechten.
De rechten van kinderen zijn door 196 landen over de hele wereld erkend en geven weldoordachte en getoetste richtlijnen voor de succesvolle ontwikkeling van kinderen.
Met andere woorden als Bonaire zich zou houden aan of richten op het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, kunnen we als eiland het welzijn van onze jeugd beter garanderen. En als het goed gaat met onze kinderen en ze zich in alle veiligheid en geborgenheid kunnen ontwikkelen, voeden we verantwoordelijke, zelfredzame en succesvolle burgers op die eenmaal volwassen zullen en kunnen bijdragen aan het succes en de welvaart van het eiland. 

Het mediadebat op vrijdag 27 januari is een voorloper van het grote volksdebat op donderdag 9 februari waarvan de plaats, tijd en programma nog nader zullen worden bekend gemaakt.

U kunt zich er echter al wel voor opgeven! Daarnaast biedt Directie Samenleving en Zorg u de mogelijkheid om te reageren. Heeft u ideeën, overtuigingen en standpunten die u met ons wil delen en dat mag zeker ook anoniem, of wilt u meer informatie bel ons, mail ons of bezoek onze facebookpagina of website:
Telnr: 7173737 of 7178839 of 7172211, pedagogischevisiebonaire@bonairegov.com , facebook: gobièrnu di Boneiru, website: www.bonairegov.com

De uitkomsten van genoemde debatten zullen worden vastgelegd in een verslag. Een concept versie van dit verslag zal ter toetsing aan alle deelnemers aan de debatten worden gepresenteerd op de terugkoppelingsbijeenkomst die eind februari zal plaatsvinden. Voor u de kans om te controleren of wij uw inbreng goed hebben begrepen en weergegeven. Na deze laatste toetsing zal het verslag definitief worden gemaakt en worden gepresenteerd op de opvoedconferentie in maart op Bonaire waaraan de hele regio deelneemt. Maar het allerbelangrijkste is dat dit verslag de aanzet zal zijn en de basis zal vormen voor de eilandbreed gedragen en gedeelde pedagogische visie. Alleen zo kunnen we immers een succesvolle toekomst van ons eiland en onze kinderen verzekeren en garanderen!

Deel dit artikel