BES Eilanden

PVV en VDD kil en vijandig over BES-eilanden in programma 2e Kamer Verkiezingen

De standpunten van de verschillende partijen lopen sterk uiteen als het gaat om de relatie met Bonaire, St. Eustatius en Saba.

Door Harald Linkels

Kralendijk- Hoewel lokaal nog zeer weinig wordt gesproken over de verkiezingen voor de Tweede Kamer die op 15 maart 2017 worden gehouden, blijkt uit een door Bonaire.Nu gemaakte vergelijking van de partijprogramma’s dat er sprake is van zeer uiteenlopende standpunten als het gaat om de relatie met Bonaire, St. Eustatius en Saba. Daar waar D66 pleit voor een verdere integratie en en het CDA spreekt van ‘bijzondere verantwoordelijkheden’ volstaat PVV met de constatering dat zij de zes eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen, dus inclusief de 3 BES-eilanden, het liefst zo snel mogelijk autonoom ziet worden.

Ook de huidige regeringspartij VVD neemt een relatief negatief standpunt in met de opmerking dat er volgens haar de huidige status als “bijzondere gemeente” de meest vergaande vorm van integratie is, ofwel, dat de eilanden in haar opvatting nooit de status van een volwaardige gemeente zullen bereiken. Dat is een vrij opmerkelijke opvatting van de liberale partij voor de drie eilanden die (ook naar eigen zeggen) geacht worden deel uit te maken van het Nederlandse grondgebied.

Dat de verschillen tussen de partijen erg groot zijn, blijkt goed uit een vergelijking van die passages uit het verkiezingsprogramma van de partijen, waar gesproken wordt over de relatie met Bonaire, St. Eustatius en Saba, en in sommige gevallen waar gesproken wordt over het Koninkrijk.

PVV: “Alle zes eilanden snel buitenland”
De Partij van Geert Wilders is het meest negatief over de relatie met de BES-eilanden en met de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen als geheel. “We nemen afscheid van de Antillen. Nu nog in het Koninkrijk, maar als het aan de PVV ligt, behoren alle zes eilanden (dus ook Bonaire, St. Eustatius en Saba, redactie) snel tot het buitenland. Wij gunnen de eilanden volledige soevereiniteit, hoe eerder hoe beter. Eilanden met een corrupt bestuur als Curaçao ontvangen met onmiddellijke ingang geen cent meer van Nederland”, aldus het partijprogramma van de rechts-radicale PVV.

Rocargo

VVD: “BES-eilanden mogen geen gewone gemeente worden”
De VVD stelt in haar programma een duidelijke grens als het gaat om de verdere integratie van de eilanden in het Nederlandse staatsbestel. Zo valt in het partijprogramma te lezen: “Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) mogen zich bij het Gemenebest (bestaande uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten, redactie) aansluiten, als zij dat willen. Dit betekent wel dat deze eilanden dan onafhankelijk moeten worden. Wij willen niet dat de BES-eilanden een gewone gemeente binnen Nederland worden. De huidige situatie, waarin ze een openbaar lichaam zijn, is voor ons de meest geïntegreerde vorm”, aldus de partij van huidig Minister-President Mark Rutte.

D66: “Gelijkwaardigheid met Europees Nederland”
D66, van oudsher nogal positief over de relatie met het Caribisch deel van het Koninkrijk, is aanmerkelijk positiever in haar partijprogramma. Daarin staat onder andere te lezen: “Bij het beleid voor Caribisch Nederland streven we naar gelijkwaardigheid met Europees Nederland, waarbij we steeds rekening houden met de grote afstand en de geringe omvang van de eilanden. Ten slotte maken we een einde aan onduidelijkheid, verspilling en versnippering door één ministerie hoofdverantwoordelijk te maken voor Caribisch Nederland en de mogelijkheid te geven knopen door te hakken”, aldus D66.

CDA: “Bijzondere verantwoordelijkheid voor Nederland”
Ook het Christen-democratische CDA is positief van toon over de relatie met de BES-eilanden. “Voor de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft Nederland een bijzondere verantwoordelijkheid. De Tweede Kamer is ook hun volksvertegenwoordiging. Op de eilanden heeft het verbeteren van het economisch perspectief, de infrastructuur en het terugdringen van armoede, vooral onder ouderen en gezinnen met kinderen, prioriteit. Door Nederland opgelegde regels leiden nog te vaak tot onnodige bureaucratie. Waar Nederland investeringen door de eilanden ondersteunt, moet meer dan nu in een reëel instandhoudingsbudget worden voorzien”, zo valt uit het partijprogramma te lezen.

Gezien de grote verschillen in de partijprogramma’s en de implicaties van de passages over de BES-eilanden lijkt het aanbevelenswaardig dat kiesgerechtigden zich verdiepen in de partijprogramma’s en dan met name de standpunten over de status van de eilanden, alvorens een besluit te nemen over de door hen uit te brengen stem op 15 maart 2017.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo