Geen categorie

Werkconferentie Bestaanszekerheid Bonaire constructief verlopen

Op 16, 17 en 18 januari 2017 vond op Bonaire de werkconferentie “bestaans zekerheid Bonaire” plaats, waarbij vertegenwoordigers van  het Openbaar Lichaam Bonaire, de stakeholders en het Rijk aanwezig waren. Deze conferentie is zeer constructief verlopen, waarbij is afgesproken dat er een sociaaleconomisch agenda zal worden opgesteld. Een aantal onderwerpen die onder anderen  zullen worden behandeld zijn, het overleg tussen werkgevers en werknemers om te kijken of het wettelijk minimum loon (WML)verhoogd kan worden; lokale  arbeidskrachten beter voorbereiden op de arbeidsmarkt; knelpunten in de uitkeringen op lossen  en het op basis van een onderzoek  vaststellen van een ijkpunt voor de bestaanszekerheid, zoals verzocht door het Opbenbaar Lichaam en de leden van de Eerste Kamer en Tweede Kamer. 

Onderstand gaat omhoog

Er is een stellig voornemen van zowel het Openbaar Lichaam Bonaire als van het Rijk om zo snel mogelijk te zorgen dat mensen die in armoede leven verlichting krijgen. Er is reeds een begin gemaakt door het basisbedrag van de algemene onderstand op Bonaire, Sint Eustatius en Saba per 1 maart 2017  te verhogen.

“Ik ben heel blij dat we deze verhoging op zo’n korte termijn hebben kunnen doorvoeren”, zegt staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit betekent voor Bonaire een verhoging van het  basisbedrag van de onderstand met  61 USD per twee weken, naar een bedrag van 151 USD. Wie op Sint Eustatius onderstand krijgt, kan vanaf maart rekenen op 185 USD per twee weken (74 USD meer dan nu). Op Saba gaat de onderstand met 72 USD omhoog naar 181 USD per twee weken. Voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn en hiervoor  bovenop het basisbedrag van de onderstand  om die reden een arbeidsongeschikheidstoeslag krijgen, geldt de verhoging niet. Zij houden een uitkering op hetzelfde niveau.

De conferentie was integraal opgezet, zodat alle haken en ogen in kaart konden  worden gebracht. Hierbij waren aanwezig de gedeputeerde en diverse medewerkers van Samenleving en Zorg Bonaire. Het Rijk was vertegenwoordigd door de gedeputeerde van Economische Zaken, de Belastingdienst, VWS, BZK en SZW.  Zodra de  sociaaleconomisch agenda is vastgesteld zal dit bekend worden gemaakt. Alle partijen blijven samen verder bouwen aan de toekomst van Caribisch Nederland, ieder persoon een menswaardig bestaan.

Deel dit artikel