Politiek & Bestuur

Tevredenheid alom na armoedeconferentie met vaste Kamercommissie Koninkrijksrelaties

Tevredenheid alom na armoedeconferentie met vaste Kamercommissie Koninkrijksrelaties

Op de foto (vlnr) Gedeputeerde Nina den Heyer, Gezaghebber Edison Rijna en Jeroen Recourt, lid van de 2e Kamerfractie voor de PvdA tijdens de gezamenlijke persconferentie van de partijen die bij elkaar weren voor de armoedesummit. Niet op de foto maar ook aanwezig: de Eilandssecretaris van Saba, Tim Muller en lid van de Eerste Kamer Ruard Ganzevoort.

Door Harald Linkels

Kralendijk- Het werkbezoek van de Vaste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties en dan met name de summit over armoede op de eilanden die samen met de openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba is gehouden, heeft geleid tot tevredenheid bij alle partijen. Dat viel te beluisteren op een persconferentie ter afsluiting van de summit. Overigens bleek het Openbaar Lichaam St. Eustatius niet aanwezig; doordat het budget van Statia voor 2017 nog niet is goedgekeurd kon gedeputeerde Derrick Simmons niet naar Bonaire afreizen. In plaats daarvan verzorgde de Bonaireaanse gedeputeerde Nina den Heyer de presentatie van St. Eustatius namens de afwezige collega’s van het Bovenwindse eiland.

Den Heyer oogstte trouwens van de andere deelnemers veel lof voor de organisatie van de summit, die door de Directie Samenleving en Zorg werd voorbereid. Den Heyer zelf zegt hierover: “Ik ben bijzonder blij met het werk dat door Samenleving en Zorg is verzorgd”. De directie onderbouwde informatie over armoede op het eiland met de nodige concrete cijfers. “Soms worden zaken pas echt duidelijk, als je de achterliggende harde cijfers ziet”, aldus de MPB-gedeputeerde.

Jeroen Recourt van de Partij van de Arbeid fractie in de Tweede Kamer, zei dat het belangrijk is voor de parlementariërs af en toe zelf ter plekke polshoogte te komen nemen. “Armoede moet worden bestreden. We weten dat het nog niet helemaal goed gaat. Het moet beter en anders” aldus Recourt, die ook aangaf dat het immers het werk is van de Tweede Kamer om het werk van de regering te controleren.

Eerste Kamerlid Ruard Ganzevoort voegt daaraan toe: “Het is niet een nieuw onderwerp. Ieder jaar komen we met zijn allen toch een beetje verder. Hoe stel je nou vast wat een aanvaardbaar bestaansminimum is? De mensen moeten wel kunnen leven van het inkomen dat ze genieten. We hebben als Commissie een aantal woningen bezocht die de naam ‘woning’ niet waardig zijn. Het gaat er om samen met de lokale eilandsbesturen dit soort zaken beter op te pakken”, aldus Ganzevoort. Volgens het lid van de Kamercommissie gaat het er niet om zaken op elkaar af te schuiven. “Het gaat er echt om zaken samen beter te maken”, aldus Ganzevoort.

Tim Muller, eilandssecretaris van het Openbaar Lichaam Saba zegt: “Het blijkt dat er vaak wel geld voor incidentele projecten beschikbaar is, maar incidenteel is nu eenmaal niet structureel. Het is belangrijk dat er echt structureel geld ter beschikking komt voor bepaalde zaken als het gaat om bestrijding van de armoede”, aldus Muller, die vond dat er verbazingwekkend veel overeenkomsten waren tussen de situatie op Saba en Bonaire. Muller vond dat zo langzamerhand ook duidelijk wordt dat het gewoon niet altijd werkt als in Nederland oplossingen worden bedacht voor lokale problemen. “Wij als lokale bestuurders zitten op de eilanden, wij weten wat er speelt en wij worden er dagelijks op aangesproken” aldus de eilandssecretaris van het kleinste BES-eiland.

Gezaghebber Rijna bedankte alle aanwezigen voor hun bijdrage aan de conferentie en zei ook tevreden terug te kijken op de gezamenlijke sessies en de resultaten die samen zijn geboekt.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo