Geen categorie

Overheid Curacao bereid tot steun voor Insel Air

inselair

Willemstad- Door Harald Linkels– Het parlement van Curaçao is dinsdag akkoord gegaan met het voorstel financiële steun te verlenen aan de noodlijdende luchtvaartmaatschappij Insel Air. Insel Air kwam, naar eigen zeggen, vooral in de problemen door een grote som van tegen de 100 miljoen dollar die de luchtvaartmaatschappij te goed zou hebben van Venezuela. Het zou hierbij gaan om 75 miljoen dollar voor Insel Air Curaçao en 25 miljoen dollar voor Insel Air Aruba. Insel Air trok al enkele weken terug bij de overheid op Curaçao aan de bel over de liquiditeitsproblemen waarin het bedrijf, door toedoen van de bevroren tegoeden in het buurland, was geraakt. Hierdoor dreigde, volgens de luchtvaartmaatschappij, de normale operatie in gevaar te komen.

Om zich een objectief beeld te vormen van de problematiek werd door de regering van Curaçao een zogenaamde ‘Commissie van Wijzen’ benoemd onder leiding van oud-premier Etienne Ys, die onderzoek deed naar de problemen van de luchtvaarmaatschappij. Minister van Economische Zaken van Curaçao heeft zich steeds sterk gemaakt voor het ondersteunen van de luchtvaartmaatschappij. Volgens de minister is Insel Air als bedrijf simpelweg te groot en te belangrijk om dit zo maar ten onder te laten gaan. Daarbij moest volgens de Ruggenaath ook in ogenschouw worden genomen dat het vervoer tussen de eilanden bij het wegvallen van Insel Air ernstig in gevaar zou komen, omdat er eigenlijk geen alternatief voorhanden is.

Volgens de minister gaat het om een wezenlijk andere situatie dan het geval was bij de ondergang van Dutch Antilles Express (DAE), omdat Insel Air toen in staat was het grootste deel van de routes over te nemen. Overigens zijn nog weinig concrete details bekend over de toegezegde steun. Zo is nog niet bekend om precies hoeveel geld het uiteindelijk gaat en tegen welke voorwaarden steun aan de luchtvaartmaatschappij wordt verleend. Wel zou er sprake van zijn dat de overheid (tijdelijk) medezeggenschap krijgt binnen de luchtvaartmaatschappij. Een punt van zorg van de overheid was de dramatische on-time performance en het grote aantal vluchten dat geheel werd geannuleerd. Een en ander leidde tot het opzeggen van de samenwerking door onder andere de KLM en Tui. De laatste weken is Insel Air er, enigszins tegen de verwachtingen in, in geslaagd het op tijd vliegen aanzienlijk te verbeteren. Niet iedereen is overigens onverdeeld gelukkig met het besluit van de regering van Curacao. Zo wordt gevreesd dat het geleidelijk opvoeren van steun aan Insel Air neerkomt op een de-facto overname van het bedrijf door de overheid. Dit roept ook herinneringen op aan onder andere de situatie met de Antilliaanse Luchtvaartmaatschappij (ALM), die met de overheid als aandeelhouder failliet ging met meer dan 200 miljoen dollar aan schuld die in bijna 30 jaar werd opgebouwd.

Daarnaast zijn er waarnemers die menen dat de situatie waarin Insel Air terecht is gekomen mede te danken is aan mismanagement door de huidige leiding van het bedrijf. Zo worden vraagtekens geplaatst bij de beslissing van het bedrijf om haar vluchten op Venezuela lange tijd door te zetten of, via Insel Air Aruba, zelfs uit te breiden. Daarnaast kunnen er, vanuit bedrijfseconomische perspectieven, vraagtekens worden geplaatst bij de beslissing van Insel Air om een tweede hub op Aruba op te starten, hetgeen een enorme extra kostenpost met zich heeft meegebracht. Gekozen werd voor de oprichting van een eigen bedrijf met een eigen Air Operator Certificate (AOC). Uiteindelijk ging Insel Air Aruba bijna 2 jaar later dan gepland van start met de vluchtuitvoering. Een van de beweegredenen van Insel Air om op Aruba van start te gaan was het feit dat Aruba de zogenaamde Categorie 1 status kent, terwijl Curaçao beschikt over een Categorie 2 status. Hierdoor kon Insel Air vanuit Curaçao geen nieuwe routes openen naar de Verenigde Staten, noch het aantal vluchten uitbreiden. Via de P4-registratie van Aruba zou dit wel mogelijk zijn. Dit idee is echter nooit echt van de grond gekomen. Behalve het opstarten van vluchten naar San Juan, Puerto Rico, vloog Insel Air Aruba slechts een blauwe maandag tussen Aruba en Miami en gedurende enkele maanden met charters tussen Miami en diverse bestemming op Cuba. Met het opheffen van de het verbod op vluchten van Amerikaans carriers tussen Amerikaans en Cubaans grondgebied ging ook deze niche van Insel verloren.

Tot slot wekt het verbazing op dat Insel Air wel aanklopt bij de regering van Curacao voor het verlenen van financiële steun, doch kennelijk niet bij de regering van Aruba, terwijl het opstarten van de hub volgens insiders aanzienlijk heeft bijgedragen aan de cashflow problemen moederbedrijf Insel Air. Ondertussen lijkt een herstructurering van het bedrijf onontkoombaar. Terwijl Insel Air al bekend heeft gemaakt het werknemersbestand te willen verkleinen, wordt ook vernomen dat het bedrijf een aantal verliesgevende routes van de hand moet doen en wellicht ook het aantal vliegtuigen terug moet brengen. Ook wordt gestudeerd op het vervangen van de huidige vloot door minder onderhoudsgevoelige en zuinigere vliegtuigen. Dit zal echter een kostbare operatie zijn en voor een bedrijf met ernstige cashflowproblemen, in elk geval op dit moment, mogelijk zelfs een onhaalbare kaart.

Deel dit artikel