Onderwijs

Stichting Infamous Productions: De media(pro)motor van de Antillen!

Stichting Infamous Productions: De media(pro)motor van de Antillen!

Het bevorderen van het klimaat voor de media-industrie in de regio en de werkgelegenheid in de sector vergroten: Dat is het doel dat stichting Infamous zich stelt, welke zich deze week gevestigd heeft in het Lourdes shopping center, Kaya L.D. Gerharts #10 in Bonaire. Hierbij richt de stichting zich primair op jongeren en jong volwassenen. De stichting wil dit bereiken door het geven van mediacursussen, het creëren van werkervaringsplekken voor jongeren, het opzetten van een eigen tv-station en het aantrekkelijk maken voor Nederlandse media- en filmbedrijven om zich hier te vestigen, waarbij gebruik gemaakt kan worden van lokaal opgeleid personeel.


Bestuursleden Martijn Hisschemöller, Fialka Groenendaal en Marcel van der Linden leggen uit: “Media is wereldwijd het vak van de toekomst en je hebt er veel creativiteit voor nodig. We hebben de afgelopen jaren gemerkt hoe ongelofelijk creatief de jongeren hier zijn. Naar onze mening is dat de verborgen rijkdom van deze eilanden. Deze schat willen wij naar boven halen door jongeren te begeleiden en een toekomst te bieden in de creatieve industrie. We zijn ervan overtuigd dat dit ook een belangrijke stimulans zal zijn voor de economie hier op Bonaire en dat er een hoop extra arbeidsplaatsen te scheppen zijn.”

Cursussen toegankelijk voor iedereen

Begin 2017 lanceert Infamous Productions haar eerste mediacursussen. Er wordt gestart met een beginnerscursus, waarbij de deelnemers de eerste beginselen van wat media inhoudt leren. Snel daarna beginnen ook de vervolgcursussen en cursussen voor meer gevorderden. Door financiële bijdragen van zowel Openbaar lichaam Bonaire als het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken, kan Infamous Productions deze cursussen voor een zeer lage cursusprijs aanbieden, waardoor ze voor iedereen toegankelijk zijn.

B-onair: voor de kijkers, door de kijkers

Infamous Productions presenteert zich ook door middel van een eigen tv-station: B-onair (uitspreken als: Be on air), waarvan een aantal voorbeeldfilms al zijn te zien op het Youtube kanaal. Binnenkort krijgt het station ook een eigen tv-kanaal op Bonaire op het Mi-tv netwerk van Telbo, met uitzendmogelijkheden op Curaçao en Aruba in de toekomst. Daarnaast zullen alle uitzendingen en losse programma’s online beschikbaar worden gesteld, via een website, die speciaal geschikt is voor PC en mobile device’s. B-onair zal geen tv-station worden in de klassieke zin van het woord. Fialka: “B-onair wordt geen zender waar alleen een paar mensen gaan uitmaken wat de kijkers te zien krijgen. Het wordt een platform waar iedereen de mogelijkheid krijgt om zijn of haar eigen gemaakte programma’s te laten uitzenden. Wij gaan mensen ook helpen met het maken van die programma’s. Dus: Stay tuned, B-onair!”

Samenwerking als sleutel tot succes

Infamous Productions begrijpt heel goed dat de gestelde doelen niet zomaar te bereiken zijn. Marcel: “Samenwerking zal de sleutel tot succes worden. Als iedereen op een eigen eilandje blijft zitten, zal het moeilijk worden om een gezond mediaklimaat op te bouwen. Daarom hebben we onder andere op Facebook de groep ‘Dutch Caribbean Media Group’ opgestart. Iedereen die werkzaam is of belangstelling heeft voor de mediabranche kan hier lid van worden.” Maar de stichting zoekt ook naar actieve samenwerking. Zo is Infamous Productions een intensieve samenwerking aangegaan met Siagnée Evertsz-Rosalia van Eagle Eye Media, voor het maken van tv-programma’s en andere mediaproducties. Het bestuur van Infamous Productions hoopt binnenkort ook met andere branchegenoten dergelijke samenwerkingsverbanden te kunnen aangaan.

Stichting Infamous Productions is ervan overtuigd dat er voldoende potentie is in deze regio om een gezond mediaklimaat te bewerkstelligen en is dan ook hoopvol over de toekomst. Martijn: “Onze wens is dat over een aantal jaar de basis voor een creatieve industrie is gelegd, de werkgelegenheid is gestegen en dat Bonaire serieus op de kaart staat als mediacentrum van de Cariben. Dan is ons doel bereikt en staat de weg open voor jongeren om het over te pakken.”

Rocargo

Meer informatie over Infamous:

http://www.infamous.productions/en https://www.facebook.com/infamousproductionsbonaire/

Deel dit artikel

RocargoRocargo