BES Eilanden

80 procent docenten Sint Eustatius behaalt Cambridge Engels certificaat

foto-diplomauitreiking

Tijdens een feestelijke ceremonie bij de Gwendoline van Putten School ontvingen leerkrachten van alle onderwijsinstituten op Sint Eustatius afgelopen maandag hun ‘Cambridge Certificate of English’. Met de uitreiking van deze certificaten werd een bijscholingstraject van in totaal 18 maanden afgesloten. De bijscholing is onderdeel van de transitie  naar het Engels als instructietaal. Een transitie die eisen stelt aan de beheersing van het Engels door de docenten.

Het trainingstraject werd gefinancierd door het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en uitgevoerd door een team van de University of St. Martin (USM). Het traject begon in januari 2015 met een toets, bedoeld om het beheersingsniveau van de individuele docenten in kaart te brengen. De vijf getoetste vaardigheden waren: luister- en spreekvaardigheid, schrijfvaardigheid, leesvaardigheid en spelling & grammatica. De kandidaten waren op basis van hun testresultaten en hun professionele behoefte ingedeeld in vier groepen. Deze werden wekelijks drie uur lang getraind door de USM-docenten dr. Rhoda Arindell (schrijfvaardigheid en spelling & grammatica), dr. Natasha Gittens (luister- en spreekvaardigheid) en Wendie Brown (leesvaardigheid).

De kandidaten kregen zowel mondeling als schriftelijk feedback op hun ingeleverde opdrachten en er werd ingespeeld op individuele behoeften van de docenten. De docenten hadden zelf vooraf ook een eigen analyse van hun zwakke en sterke punten aangegeven in de beheersing van het Engels. Van de in totaal 88 deelnemers hebben er 81 het volledige examen afgelegd. De behaalde niveaus (conform het Europese Referentiekader talen) waren: 22% B2 niveau (B staat voor de onafhankelijke taalgebruiker), 49% op C1 niveau en 10% op C2 niveau (C staat voor de vaardige gebruiker). Voorafgaand aan het examen hebben de kandidaten een proefexamen gemaakt, waar zij feedback op kregen.

Voor de examinering op Sint Eustatius heeft de USM een MOU (Memorandum of Understanding) afgesloten met de het officiële regionale centrum voor Cambridge examens in Guadeloupe. Tussen 15 en 19 augustus 2016 is een examenteam vanuit Guadeloupe op Sint Eustatius geweest voor het afnemen van de examens. Die bestonden uit een individueel afgenomen mondeling deel en een schriftelijk deel. De examinering is strikt conform het Cambridge examineringsprotocol uitgevoerd.

Op dit moment werken de schoolbesturen en directeuren samen met de door OCW aangestelde transitiecoördinator Angela Dekker aan een voorstel voor continuering van de Engelse bijscholing vanaf 2017 voor nieuwe docenten en voor diegenen die het benodigde niveau nog niet hebben bereikt.

Fotobijschrift:
V.l.n.r.: Remedial docente Ykerna Rivers neemt haar certificaat in ontvangst. V.l.n.r.: Rhoda Arindell, Ykerna Rivers, Wendie Brown en directeur Francio Guadeloupe van de University of St. Martin.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo