BES Eilanden

Verklaring Rijksvertegenwoordiger Gilbert Isabella

Beste inwoners van Sint Eustatius,

Als gevolg van recente ontwikkelingen in de relatie en communicatie tussen het Openbaar Lichaam Sint Eustatius en de Rijksoverheid, en de recente lokale ontwikkelingen op Sint Eustatius, is het mijn verantwoordelijkheid als Rijksvertegenwoordiger om de inwoners van Sint Eustatius te informeren over de positie van de Rijksoverheid.

Rocargo

Als inwoners van Sint Eustatius heeft u de ontwikkelingen van afgelopen jaar en die van de afgelopen weken ongetwijfeld meegekregen. We zijn al bijna een jaar samen aan het werk om een actieplan voor Sint Eustatius te ontwikkelen. Echter, is er niet genoeg verbetering te bemerken, de algehele vooruitgang is onvoldoende. Dat er onvoldoende vooruitgang wordt geboekt is niet alleen een observatie van de Rijksoverheid en de Rijksvertegenwoordiger. Het Comité voor Financieel Toezicht (CFT), heeft in de publicatie van 28 oktober dezelfde conclusie getrokken (Reactie Tweede voortgangsrapport 2016 Openbaar Lichaam Sint Eustatius).

De brieven die onlangs door de vertegenwoordigers van de Lokale Overheid naar de verschillende ministeries van de Rijksoverheid en mij als Rijksvertegenwoordiger zijn gestuurd, duiden op een duidelijk misverstand tussen de partijen op Sint Eustatius met betrekking tot rollen, verantwoordelijkheden, processen en procedures. De Rijksoverheid heeft hard gewerkt om Sint Eustatius te helpen bij de verbetering van de capaciteit van het bestuur en het financieel beheer door de implementatie van het Plan van Aanpak van september 2015.

Gedurende de afgelopen maanden heb ik het Bestuurscollege op verschillende gebieden ondersteuning aangeboden. Het aanbod tot ondersteuning had betrekking op samenwerking omtrent de uitvoering van het plan van aanpak, om details rondom de uitvoering van nog uit te voeren projecten met relevante partijen zoals Nustar, Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken, Woonlinie Housing Corporation, gezamenlijk uit te werken. Helaas is het aanbod tot ondersteuning niet geaccepteerd.

Het afgelopen jaar heeft de Rijksoverheid onvermoeibaar gewerkt om de belangrijkste openstaande vacatures op Sint Eustatius te vervullen (interim eilandsecretaris, Afdeling Financiën en Personeel en Organisatie) zodat Sint Eustatius haar verantwoordelijkheid in overeenstemming met de vastgestelde regels/richtlijnen kan nemen.

Rocargo

Aanvullende expertise is beschikbaar gesteld op het eiland om te helpen bij de afdelingen Financiën en de Burgerlijke Stand. Ambtenaren van de verschillende ministeries in Den Haag hebben intensief samengewerkt met het Bestuurscollege en de afdelingshoofden om het actieplan uit te voeren, met als doel om het functioneren van Sint Eustatius op bestuurlijk en financieel vlak naar een hoger niveau te tillen.

Bij aanvang van de uitvoering van het Plan van Aanpak is afgesproken dat het ministerie een substantieel deel van de kosten zou financieren omdat de kosten voor de uitvoering van het actieplan in 2016 geen reguliere uitvoeringstaken betroffen voor het Openbaar Lichaam Sint Eustatius.

In een brief van 10 november heeft de directeur-generaal van het Ministerie in reactie op een eerdere brief (van 27 oktober) van het Bestuurscollege aangegeven dat, gelet op de huidige ontwikkelingen, op korte termijn een officieel rapport en advies van de Rijksvertegenwoordiger naar de Minister gestuurd zou worden.

Inmiddels heeft de Secretaris Generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de verschillende ministeries in Den Haag verzocht om de directe bestuurlijke en ambtelijke contacten met uw eilandgebied tot een minimum te beperken. In gezamenlijke kwesties wordt er met de Rijksvertegenwoordiger overlegd totdat er een zichtbare inspanning is voor samenwerking en vooruitgang in de uitvoering van het Plan van Aanpak.

Rocargo

Ik wil Statianen verzekeren dat zowel op politiek als bestuurlijk niveau, iedere inspanning erop gericht is geweest om de capaciteit van het bestuur en het financiële beheer te helpen versterken van het Openbaar Lichaam Sint Eustatius. Dit is een langdurig proces. De Rijksoverheid is bereid om het Openbaar Lichaam Sint Eustatius hierbij te helpen, maar dan dient het Openbaar Lichaam Sint Eustatius een bereidwillige en verantwoordelijke partner te zijn.

Goed bestuur is iets waar wij ons steeds op zullen blijven richten. Wij zullen goed bestuur, promoten, stimuleren en aanmoedigen met alle middelen die tot onze beschikking staan. Ondanks alles wat op dit moment op Sint Eustatius gaande is, heb ik vertrouwen in de Statianen. Er zijn zoveel geweldige voorbeelden van Statianen die het goed doen en hun bijdrage aan de samenleving leveren niet gehinderd door de politieke situatie op het eiland. We hebben zojuist een derde onderwijsconferentie georganiseerd, een positieve Statia Day en geweldige initiatieven voor- en door de jongeren van Sint Eustatius. Dit laat mij zien dat Statianen dingen op een goede manier willen oppakken.

Als Rijksvertegenwoordiger zal ik mijn energie op het maatschappelijk middenveld richten; door te werken met goedwillende ambtenaren en door lokale initiatieven met een duidelijk hart voor de samenleving te ondersteunen. Op het niveau van de Lokale Overheid, is de Rijksoverheid nog steeds bereid om het Openbaar Lichaam Sint Eustatius te helpen en te ondersteunen maar hier is wel een bereidwillige en verantwoordelijke partner voor nodig.

https://soundcloud.com/rcn-210362587/rijksvertegenwoordiger-gilbert-isabellas-statement-on-st-eustatius-december-2016

Deel dit artikel