Onderwijs

Minister Bussemaker opent Brede School Papa Cornes

papa-cornes

Als onderdeel van haar werkbezoek aan Caribisch Nederland opende minister Jet Bussemaker van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) afgelopen donderdag de “Skol amplio Papa Cornes” in de wijk Nort Saliña op Bonaire. Het nieuwe schoolcomplex is opgezet volgens de principes van een brede school.   

Conform het brede school concept gaat de nieuwe school integraal onderdeel vormen van de omringende wijk. De school en diverse sociale instellingen zoals crèches, sportverenigingen, buurtcentra, gaan met elkaar samenwerken en faciliteiten delen. Dit alles om de leefbaarheid in de wijk te vergroten. De minister ging tijdens haar speech in op het feit dat de school in het afgelopen jaar basiskwaliteit behaalde: “Ik ben ervan overtuigd dat de voorwaarden zijn vervuld om nog meer stappen te zetten naar verdere verbetering van het onderwijs.”

Voor de ontwerp van dit schoolcomplex had het Openbaar Lichaam Bonaire in 2011 een ontwerpwedstrijd georganiseerd.  Een vakjury, aangevuld door een selectie van de toekomstige gebruikers, wees het winnende ontwerp aan. Het schoolcomplex heeft de vorm van een Bonaireaanse “karko”schelp (de roze Vleugelhoorn of Koninginneschelp). De gebouwen vormen samen de vijf punten van de schelp. De basisschool Papa Cornes is gehuisvest in de drie verdiepingsgebouwen en in de twee lage gebouwen bevindt zich de Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire.

De gebouwvleugels hebben ieder een eigen, typisch Caribische kleurstelling. Ze worden met elkaar verbonden door  een galerij. De gebouwen zijn voorzien van geïsoleerde tropendaken en gevels, klimaatbeheersingssystemen met airco en CO2meters voor de toevoer van verse zuurstof. De klaslokalen zijn dus koel en goed geventileerd, zodat de leerlingen zich beter kunnen concentreren. Verder zijn er voorzieningen aangebracht voor het gebruik van regenwater in de toiletten en zijn  zonneschermen geplaatst op de gevels waar veel zon op staat.

Het nieuwe complex is tot stand gekomen met de inzet van lokale aannemers. Het project management was in handen van het Rijksvastgoedbedrijf en werd gefinancierd door de ministeries van OCW, SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en het Openbaar Lichaam Bonaire. De realisatie van dit schoolcomplex is onderdeel van de onderwijshuisvestingsplannen. Deze plannen zijn opgesteld door de openbare lichamen en het ministerie van OCW. Zij bevatten de blauwdruk voor verbetering van de onderwijshuisvesting in Caribisch Nederland tussen 2012 en 2020. Dit vanuit het gegeven dat een prettige schoolomgeving positief bijdraagt aan de leerprestaties van de leerlingen.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo